Коваленко Михайло Анатолійович

2014

Публікація Анотація Повний текст
1  Коваленко М.А., Білик Б.А. Математичне моделювання перехідних процесів шихтованого магнітного осердя статора асинхронного двигуна. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. C. 313-314.    
2 Коваленко М.А., Євгененко І.О. Чисельний розрахунок механічної характеристики універсального колекторного двигуна змінного струму приводу електродрилі. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. C. 315-316.     

2013

Публікація Анотація Повний текст
1 Y. Vaskovsky  Vibrodiagnostics rotor defects by the induction method / Y.  Vaskovsky, М. Kovalenko // «UNITECH`13» Gabrovo. – 2013. – №1. Р. 54 –58.    
2 Васьковский Ю.Н. Диагностика комбинированных дефектов ротора асинхронного двигателя индукционным методом / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – №3. – С. 21 – 24.    
3 Васьковский Ю.Н. Диагностика скрытых дефектов короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя индукционным методом / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Технічна електродинаміка. – 2013. – №2. – С. 69-74.    
4 Коваленко М.А. Експериментальне дослідження пристрою тестової індукційної діагностики КЗОР. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. C. 284-285    
5 Коваленко М.А. Оптимизация индукционного устройства диагностики повреждений короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. C. 261-262.    
6 Коваленко М.А., Гордієнко А. Аналіз електромагнітного поля та характеристик ДПТ з постійними магнітами. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. C. 283-284.    
7 Васьковский Ю.Н. Тестовая диагностика комбинированых дефектов обмотки ротора асинхронного двигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Материалы Международной науч.-техн. конф. ["Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах"], (Севастополь, 23 – 27 сент. 2013 г.) М-во образования и науки Украины, СевНТУ, 2013. – С. 27-29.    

2012

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю.Н. Трехмерная полевая математическая модель устройства диагностики короткозамкнутой клетки ротора асинхронных двигателей / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Праці Інституту електродинаміки. – 2012. – №31. – С. 78 – 83.    
2 Васьковский Ю.Н. Исследование и оптимизация устройства диагностики дефектов обмотки ротора короткозамкнутого асинхронного электродвигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – С. 12 – 17.    
3 Васьковский Ю.Н. Диагностика дефектов короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. ["Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах"], (Севастополь, 17 – 20 сент. 2012 г.) М-во образования и науки Украины. СевНТУ, 2012. – С. 42-44.    

2011

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю.Н. Анализ вибровозмущающих сил в асинхронных двигателях при обрыве сегментов короткозамыкающих колец обмотки ротора на основе цепе-полевой математической модели / Ю.Н. Васьковский, А.А. Гераскин, М.А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – №5. – С. 18 – 22.    
2 Васьковский Ю.Н. Исследование устройства контроля короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка – 2011. – №6. – С. 17 – 20.