Вступ за дипломом молодшого спеціаліста

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
спеціалізація "Електричні машини і апарати"

Абітурієнти! Якщо Ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, ви маєте право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та навчатись за скороченою програмою.

Незалежно від спеціальності здобутої тобою у коледжі або технікумі, для вступу на ФЕА за держзамовленням необхідно скласти вступне випробування або перезарахувати оцінки, одержані на зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав.
Пам'ятайте – подати документи потрібно з 10 липня по 22 липня включно.
Екзамени будуть відбуватись у період з 23 до 25 липня. Не впусти можливість!

kpi 2 dip smoll

Подання заяв і конкурсний відбір

Конкурсний відбір для цієї  категорії вступників здійснюється за результатами вступних випробувань, сума яких являється конкурсним балом.
У разі конкурсної ситуації серед вступників при однаковому конкурсному балі встановлюються такі пріоритети (за рівнем значущості):
– особи, які користуються правом переведення на вакантні місця державного замовлення, у порядку визначеному в п.2. та п.3. розділу XII Умов прийому;
– особи, які вступають на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність;
– особи, які мають диплому молодшого спеціаліста з відзнакою;
– особи, які мають вищий середній бал диплому молодшого спеціаліста;
– особи, які мають в дипломі вищу оцінку за предмети, визначені конкурсними для вступу на дану спеціальність;
– особи, які мають вищу оцінку за виконання дипломного проекту.

Фахові вступні випробування для вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного  рівня «молодший спеціаліст» проводяться за програмами ЗНО 2019 року.
Система оцінок:    100-200-бальна (мінімальна кількість – 100).

Апеляції приймаються відповідно до Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році

Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів

Вартість навчання у 2019/2020 навчальному році

 -----------------------------------------------

Більш детальна інформація на сайті Приймальна комісія Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в розділі "Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)"

   

Попередня реєстрація

Якщо Ви хочете вступити до КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ви можете заповнити анкету попередньої реєстрації.


Перелік споріднених спеціальностей для вступу на бакалаврат
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

Назва спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” (згідно переліку 2014р.) Код спеціальності
Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті 5.05020204
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
Механізація та автоматизація торфового виробництва 5.05030201
Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів 5.05050202
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 5.05060101
Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок 5.05060201
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 5.05060301
Монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем 5.05070101
Будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
Електропостачання 5.05070103
Монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд 5.05070104
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
Монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
Монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
Виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
Виробництво автоматизованих електротермічних систем 5.05070203
Експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки 5.05080201
Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 5.05080202
Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 5.05090301
Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 5.05090303
Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку 5.05090304
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 5.05090306
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів 5.05110302
Монтаж i обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
Будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
Судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах 5.07010404
Експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден 5.07010406
Експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
Технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 5.07010501
Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць 5.07010504
Обслуговування устаткування та систем тепло енергопостачання в аграрно-промисловому комплексі 5.10010101
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі 5.10010102
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201

СПИСОК СПОРІДНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (Скачати)

Абітурієнти ОКР «молодший спеціаліст», спеціальності яких не входять до списку споріднених, також можуть вступати на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) додатково склавши випробування (екзамен) за наступною програмою:

ПРОГРАМА додаткового випробування
для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Завантажити