ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)
ОКР «спеціаліст»  студентів кафедри ЕМ
ВІДБУДЕТЬСЯ

- 19 січня 2017 р. о 11.00-12.00

 Проф. Шинкаренко В.Ф. – Шаравара, Вишневський, Ничипорук
 Проф. Васьковський Ю.М. – Наум, Виноградський, Бобрієнко, Березін
 Доц. Чумак В.В.    -  Борозенко, Єрмаков, Углик, Мовчан
______________________________________________________________________________________________________________

При собі треба мати :
Пояснювальну записку (можно не зшивати)
             Графічну частину. (формат А4).
             Папку з зав’язками
             Залікову книжку

*Державна атестаційна комісія має право не рекомендувати  роботу до захисту.  
**Неявка студентів на попередній захист розцінюється як недопуск до захисту.