УВАГА!!! День відкритих дверей!!!

 

05 липня 2017 року з 11.00 відбудеться День відкритих дверей НТУУ «КПІ» на факультеті електроенерготехніки та автоматики (корп. 20).

Ви зможете дізнатися багато корисної інформації про наш факультет – «Факультет електроенерготехніки та автоматики», а також про нашу спеціалізацію – «Електричні машини і апарати». Крім того, буде можливість відвідати навчальні аудиторії, лабораторії факультету та кафедри і поспілкуватись з викладачами.

03.07.2017

Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
на здобуття ступіня “бакалавр”
напрям підготовки 6.050702 - електромеханіка
студентами 4 курсу гр. ЕМ-31,32
кафедри електромеханіки
у червні 2017 року

Дата Час Аудиторія
1 20 червня, вівторок 14-00 119-20
2 21 червня, середа 14-00 119-20
3 22 червня, четвер 14-00 119-20

Г Р А Ф І К

захисту магістерських дисертацій
на здобуття ступіня “магістр”
спеціальність 8.05070201 – “Електричні машини і апарати”
студентами 6 курсу гр. ЕМ-51м
кафедри електромеханіки
у червні 2017 року

Дата Час Аудиторія
1 19 червня, понеділок 14-00 119-20
2 23 червня, п’ятниця 14-00 119-20

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ), МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ 2017 р.

ВІДБУДЕТЬСЯ

«бакалаврів» - 13 червня 2017 р. о 14.00   ауд. 139-20
«магістрів»   - 08 червня 2017 р. о 14.00   ауд. 139-20


При собі треба мати :

  • Пояснювальну записку (можно не зшивати)
  • Графічну частину. (формат А4).
  • Папку з зав’язками
  • Залікову книжку

______________________________________________________________________________________________________

*  Екзаменаційна комісія має право не рекомендувати  роботу до захисту.  
**Неявка студентів на попередній захист розцінюється як недопуск до захисту.

*** У розкладі попереднього захисту можуть бути зміни.