1. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

ОКР «бакалавр»  студентів кафедри ЕМ
ВІДБУДЕТЬСЯ

- 10 червня 2015 р. о 14.00   ауд. 138-20

2. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ  МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

ОКР «магістр» студентів кафедри ЕМ
ВІДБУДЕТЬСЯ

- 09 червня 2015 р. о 14.00   ауд. 138-20
______________________________________________________________________________________________________

При собі треба мати :
          Пояснювальну записку (можно не зшивати)
          Графічну частину. (формат А4).
          Папку з зав’язками
          Залікову книжку
______________________________________________________________________________________________________
*Державна атестаційна комісія має право не рекомендувати  роботу до захисту.  
**Неявка студентів на попередній захист розцінюється як недопуск до захисту.

21.05.2015

Список рецензентів для бакалаврів
спеціальності «Електричні машини і апарати»
2015 рік

Детальніше: Список рецензентів для бакалаврів спеціальності «Електричні машини і апарати» 2015

Список рецензентів для магістрів
спеціальності «Електричні машини і апарати»
2015 рік

Детальніше: Список рецензентів для магістрів спеціальності «Електричні машини і апарати» 2015

Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
напрям підготовки 6.050702 - електромеханіка
студентами 4 курсу гр. ЕМ-11,12
кафедри електромеханіки
у червні 2015 року

Дата Час Аудиторія
1 17 червня, середа 14-00 119-20
2 18 червня, четвер 14-00 119-20
3 23 червня, вівторок 14-00 119-20

12.05.2015

Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
спеціальність 8.05070201 – “Електричні машини і апарати”
студентами 6 курсу гр. ЕМ-31м
кафедри електромеханіки
у червні 2015 року

Дата Час Аудиторія
1 16 червня, вівторок 14-00 119-20
2 24 червня, середа 14-00 119-20

12.05.2015