Список рецензентів для бакалаврів
спеціальності «Електричні машини і апарати»
2015 рік

Детальніше: Список рецензентів для бакалаврів спеціальності «Електричні машини і апарати» 2015

Список рецензентів для магістрів
спеціальності «Електричні машини і апарати»
2015 рік

Детальніше: Список рецензентів для магістрів спеціальності «Електричні машини і апарати» 2015

Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
напрям підготовки 6.050702 - електромеханіка
студентами 4 курсу гр. ЕМ-11,12
кафедри електромеханіки
у червні 2015 року

Дата Час Аудиторія
1 17 червня, середа 14-00 119-20
2 18 червня, четвер 14-00 119-20
3 23 червня, вівторок 14-00 119-20

12.05.2015

Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
спеціальність 8.05070201 – “Електричні машини і апарати”
студентами 6 курсу гр. ЕМ-31м
кафедри електромеханіки
у червні 2015 року

Дата Час Аудиторія
1 16 червня, вівторок 14-00 119-20
2 24 червня, середа 14-00 119-20

12.05.2015

Наказ №382/2с від «10» квітня 2015 р.

Теми магістерських дисертацій 8.05070201 - Електричні машини та апарати

10.04.2015