Бланк анотації до дипломної роботи (проекту)

Студентам до попереднього захисту надати на кафедру електромеханіки анотацію на дипломну роботу (проект).

Бланк анотації

25.05.2015

1. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

ОКР «бакалавр»  студентів кафедри ЕМ
ВІДБУДЕТЬСЯ

- 10 червня 2015 р. о 14.00   ауд. 138-20

2. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ  МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

ОКР «магістр» студентів кафедри ЕМ
ВІДБУДЕТЬСЯ

- 09 червня 2015 р. о 14.00   ауд. 138-20
______________________________________________________________________________________________________

При собі треба мати :
          Пояснювальну записку (можно не зшивати)
          Графічну частину. (формат А4).
          Папку з зав’язками
          Залікову книжку
______________________________________________________________________________________________________
*Державна атестаційна комісія має право не рекомендувати  роботу до захисту.  
**Неявка студентів на попередній захист розцінюється як недопуск до захисту.

21.05.2015

Список рецензентів для бакалаврів
спеціальності «Електричні машини і апарати»
2015 рік

Детальніше: Список рецензентів для бакалаврів спеціальності «Електричні машини і апарати» 2015

Список рецензентів для магістрів
спеціальності «Електричні машини і апарати»
2015 рік

Детальніше: Список рецензентів для магістрів спеціальності «Електричні машини і апарати» 2015

Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
напрям підготовки 6.050702 - електромеханіка
студентами 4 курсу гр. ЕМ-11,12
кафедри електромеханіки
у червні 2015 року

Дата Час Аудиторія
1 17 червня, середа 14-00 119-20
2 18 червня, четвер 14-00 119-20
3 23 червня, вівторок 14-00 119-20

12.05.2015