Наказ №382/2с від «10» квітня 2015 р.

Теми магістерських дисертацій 8.05070201 - Електричні машини та апарати

10.04.2015

Наказ № 411/2с від 21.04.2015 р.

Теми бакалаврських дипломних робіт на 2015 рік напрям підготовки - 6.050702 - «Електромеханіка» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр електромеханіки

21.04.2015

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Відбудеться  29.04.2015 р. о 16-00

25.04.2015

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Відбудеться  24.06.2015 р. о 15-00

22.06.2015

Г Р А Ф І К
переноса занять  ППС
кафедри електромеханіки

1 Шинкаренко В.Ф. з 04.05.2015   1220-1355 на  27.04.2015 1025-1200, 119-20  ЕМ 
з 11.05.2015   1220-1355 на  18.05.2015 1025-1200, 119-20  ЕМ
2

Васьковський Ю.М.

з 04.05.2015   1220-1355 на  30.04.2015 0830-1005, 118-20  ЕМ
з 11.05.2015   1220-1355 на  14.05.2015 0830-1005, 118-20  ЕМ
3 Чумак В.В. з 11.05.2015   1220-1355 на  28.04.2015  0830-1005, 248-20 ЕМ
4 Гайденко Ю.А. з 04.05.2015   1415-1550 на  23.05.2015  1025-1200, 118-20 ЕМ
з 11.05.2015   1220-1355 на  16.05.2015  1025-1355, 118-20 ЕМ
5 Дубчак Є.М. з 04.05.2015   1025-1200 на  12.05.2015  1610-1800, 2-20 ЕТ ЕВ ЕД
з 04.05.2015   1220-1355 на  07.05.2015  1415-1550, 1-20  ЕС ЕК
з 11.05.2015   1025-1200 на  19.05.2015  1610-1800, 2-20 ЕТ ЕВ ЕД
з 11.05.2015   1220-1355 на  14.05.2015  1415-1550, 1-20 ЕС ЕК
6 Цивінський С.С. з 04.05.2015   1220-1355 на  24.04.2015  1415-1550, 247-20  ЕМ
7 Шиманська А.А. з 04.05.2015   1025-1200 на  06.05.2015  0830-1005, 119-20  ЕМ
8 Гераскін О.А. з 04.05.2015   0830-1200 на  06.05.2015  1220-1355, 123-20  ЕМ
9 Коваленко М.А. з 11.05.2015   0830-1200 на  13.05.2015  1220-1355, 123-20  ЕМ
10 Гайдаєнко Ю.В. з 04.05.2015   1025-1200 на  05.05.2015  1220-1355, 247-20  ЕМ

Завідувач кфедри ЕМ                В.Ф. Шинкаренко

29.04.2015