Методи та засоби тестової діагностики дефектів ротора короткозамкнених асинхронних двигунів

27.12.2013

     27 грудня 2013 р. на розширеному засіданні кафедри електромеханіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” викладачі, студенти та всі бажаючі слухали повідомлення асистента кафедри електромеханіки НТУУ "Київський політехнічний інститут" Коваленка Михайла Анатолійовича за матеріалами дисертаційної роботи “Методи та засоби тестової діагностики дефектів ротора короткозамкнених асинхронних двигунів” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини та апарати.

Детальніше: Методи та засоби тестової діагностики дефектів ротора короткозамкнених асинхронних двигунів

Нове ПОЛОЖЕННЯ про державну атестацію студентів НТУУ "КПІ"

19.11.2013

Скачати

Системність Природи і природа системності

22.10.2013

Академік – секретар Відділення, академік Ю.М. Кузнєцов, представляючи доповідача – завідувача кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ», д.т.н., професора Шинкаренка Василя Федоровича, зокрема, зазначив - «Василь Федорович сьогодні є відомим вченим у галузі електромеханіки і системології. Він започаткував нові наукові напрями, які знаходяться на передньому краї сучасної науки. У квітні поточного року, за ініціативою механіко-машинобудівного Інституту НТУУ «КПІ» відбувся науковий семінар, організований спільно з загальнотехнічним відділенням АНВОУ, де його публічна доповідь "Генетичні програми еволюції антропогенних систем" визвала великий інтерес серед присутніх спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів (http://kpi.ua/1322-2). Враховуючи міждисциплінарну спрямованість досліджень, що проводяться в НТУУ «КПІ» під науковим керівництвом В.Ф. Шинкаренка, та зважаючи на їх вагоме значення для подальшого розвитку як вітчизняної, так і світової фундаментальної науки та університетської освіти, вважаю за необхідне заслухати його доповідь на засіданні Президії, де сьогодні присутні провідні вітчизняні вчені, що представляють практично всі наукові напрями вітчизняної науки - гуманітарні, математичні, фізичні, суспільні, медичні, економічні, аграрні, технічні та природничі галузі».

Детальніше: Системність Природи і природа системності

Причини та наслідки реформування Російської академії наук

18.10.2013

    Події, що відбулися останнім часом в російській академічній науці, сколихнули наукову громадськість не тільки в Росії, але й далеко за її межами.
    28 вересня поточного року президент Росії Володимир Путін підписав скандальний закон про реформу Російської академії наук (РАН), тим самим, надавши йому чинності. Всі етапи проходження зазначеного законопроекту супроводжувалися акціями протесту і обумовили бурхливу реакцію наукової громадськості. По всім науковим центрам Росії пройшла хвиля мітингів протесту, де брали участь в окремих місцях по декілька тисяч учасників. Цілком ймовірно, що останні події в Росії матимуть відповідні наслідки і для української науки.

Детальніше: Причини та наслідки реформування Російської академії наук

Розширення напрямів міжнародної співпраці

29.06.2013

    Згідно з договором про співдружність між НТУУ "КПІ" і ТУ-Габрово, у період з 14 по 28 червня 2013 р. НТУУ "КПІ" відвідали к.т.н. Борислав Стоянов та аспірант Радомір Атанасов.
    За ініціативою координатора з науково-технічного співробітництва з ТУ-Габрово проф. Ю.М. Кузнєцова на кафедрі електромеханіки ФЕА відбувся науковий семінар за участю болгарських науковців, співробітників кафедри електромеханіки ФЕА і кафедри конструювання верстатів і машин ММІ. Борислав Стоянов презентував розробки Міжнародної компанії АМК (Габрово), яку він представляє як дипломований інженер. Електромеханічне енергоефективне обладнання АМК реалізовано в численному ряді проектів та забезпечує ефективну енергоощадну роботу обладнання великої кількості підприємств у найрізноманітніших галузях промисловості провідних країн світу. У другій частині своєї доповіді к.т.н. Стоянов зробив науково-методичну доповідь на тему: "Development of student training courses for energy efficient drives"*. Борислав розповів про складові частини навчального курсу, його особливості та цільове призначення даного курсу. Вчений зупинив свою увагу більш детально на лабораторному обладнанні та особливостях лабораторних і практичних занять в рамках курсу.

Детальніше: Розширення напрямів міжнародної співпраці