Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту дипломного проекту ( роботи )

Скачати pdf   Скачати doc

Структура дипломного проекту (роботи)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломну роботу спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломний проект спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломний проект, спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломну роботу, спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук керівника ДП (ДР), спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на ДП (ДР), спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ, спеціаліст (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи) (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломний проект (роботу) бакалавра (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломний проект, бакалавр (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломну роботу, бакалавр (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на ДП (ДР) бакалавра (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук керівника ДП (ДР) бакалавра (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Оформлення дипломних робіт ОКР «БАКАЛАВР» напряму – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» кафедри електромеханіки (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на магістерську дисертацію (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на магістерську дисертацію (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на магістерську дисертацію (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук наукового керівника магістерської дисертації (2017)

Скачати pdf   Скачати doc

Заява на отримання диплому міжнародного зразка

Скачати

ПОЛОЖЕННЯ про державну атестацію студентів НТУУ "КПІ"

Скачати

Положення про прийом на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційних равнів "СПЕЦІАЛІСТ", "МАГІСТР"

Скачати

ПРОГРАМА комплексних фахових випробуваннь для вступу на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки магістра/спеціаліста для студентів Факультету електроенерготехніки та автоматики на 2015 рік

Скачати

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА комплексних фахових випробуваннь для вступу на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки магістра/спеціаліста на факультет електроенерготехніки та автоматики на 2015 рік для студентів, які отримали диплом бакалавра не за тим напрямом підготовки на який вони вступають

Скачати

С К Л А Д атестаційної комісії кафедри електромеханіки з прийому на навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” (6.050702), “спеціаліст” ( 7.05070201 ) та “магістр” ( 8.05070201 ) у 2017 році

Скачати

Бланк анотації до дипломної роботи (проекту)

Скачати

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей

Скачати