Г Р А Ф І К захисту дипломних робіт

на здобуття ступіня “бакалавр”
за напрямом 6.050702 – Електромеханіка
за освітньою програмою підготовки 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати
студентами 4 курсу гр. ЕЕ-с51 та 3 курсу гр. ЕМ-г61-2 та ЕМ-г62-2
кафедри електромеханіки
у червні 2019 року

ВІДБУДЕТЬСЯ

19 червня 2019 р. о 14.00   ауд. 118-20

20 червня 2019 р. о 14.00   ауд. 118-20

(Попередній захист – 12 червня-13 червня 2019 року)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г Р А Ф І К захисту магістерських дисертацій

на здобуття ступіня “магістр”
за освітньо-науковою програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати
студентами 6 курсу гр. ЕМ-71мн кафедри електромеханіки
у травні 2019 року

ВІДБУДЕТЬСЯ

21 травня 2019 р. о 14.00   ауд. 118-20

(Попередній захист – 16 травня 2019 року)