ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)
БАКАЛАВРІВ 2018 р.

ВІДБУДЕТЬСЯ

12 червня 2018 р. об 12.00   ауд. 138-20

 

При собі треба мати :

  • Пояснювальну записку (можно не зшивати)
  • Графічну частину. (формат А4).
  • Папку з зав’язками
  • Залікову книжку

______________________________________________________________________________________________________

*  Екзаменаційна комісія має право не рекомендувати  роботу до захисту.  
**Неявка студентів на попередній захист розцінюється як недопуск до захисту.
***Всі матеріали щодо оформлення атестаційних робіт – на сайті кафедри http://em.fea.kpi.ua

**** У розкладі попереднього захисту можуть бути зміни.