Розклад
на 2 семестр 2017/2018 навчального року
5-ий курс

День

№ пари

час

тиж.

ЕМ-71мп ЕМ-71мн

П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К

        

 1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації 2
Прак
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації 2
  Прак
2

3

1220-1355

1
Електричні комутаційні апарати низької напруги
ас. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Електричні комутаційні апарати низької напруги
ас. Коваленко М. А.
118-20 Лек
2
Патентознавство та інтелектуальна власність
доц. Бєляєва А. Ю.
118-20 Прак
Патентознавство та інтелектуальна власність
доц. Бєляєва А. Ю.
118-20 Прак

4

1415-1550

1
Патентознавство та інтелектуальна власність
доц. Чікін С. В.
Лек
Патентознавство та інтелектуальна власність
доц. Чікін С. В.
  Лек
2
Патентознавство та інтелектуальна власність
доц. Чікін С. В.
  Лек
Патентознавство та інтелектуальна власність
доц. Чікін С. В.
  Лек

5

1610-1745

1
Електричні комутаційні апарати низької напруги
ас. Коваленко М. А.
201-20 Лаб
 
2  
Електричні комутаційні апарати низької напруги
ас. Коваленко М. А.
201-20 Лаб

В
І
В
Т
О
Р
О
К

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
ас. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
118-20 Лек
2
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
ас. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
118-20 Лек

3

1220-1355

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
ас. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
118-20 Лек
2
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
ас. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
118-20 Лек

4

1415-1550

1
Практикум з іншомовного професійного спілкування
вик. Парахневич А. О.
403-20 Прак
Практикум з іншомовного професійного спілкування
вик. Парахневич А. О.
403-20 Прак
2
Практикум з іншомовного професійного спілкування
вик. Парахневич А. О.
403-20 Прак
Практикум з іншомовного професійного спілкування
вик. Парахневич А. О.
403-20 Прак

5

1610-1745

1
Цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
403-20 Прак
Цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
403-20 Прак
2
Цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
506-20 Лек
Цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
506-20 Лек

С
Е
Р
Е
Д
А

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
219-20 Лаб
2
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
219-20 Лаб

3

1220-1355

1
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
219-20 Лаб
2
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
219-20 Лаб

4

1415-1550

1
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек
2
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек

5

1610-1745

1
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Джигирей І. М.
Лек
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Джигирей І. М.
  Лек
2
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Джигирей І. М.
  Лек
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Джигирей І. М.
  Лек

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1

830-1005

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
248-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
248-20 Лек
2
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
248-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
248-20 Лек

2

1025-1200

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
402-20 Прак
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
402-20 Прак
2
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
402-20 Лек
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
402-20 Лек

3

1220-1355

1
2
Основи сталого розвитку суспільства
ас. Мердух С. Л.
403-20 Прак
Основи сталого розвитку суспільства
ас. Мердух С. Л.
403-20 Прак

4

1415-1550

1    
2  

5

1610-1745

1    
2    

П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я

1

830-1005

1
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
220-20 Лаб
 
2  
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
220-20 Лаб

2

1025-1200

1
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек
2
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек

3

1220-1355

1
2    

4

1415-1550

1    
2    

5

1610-1745

1    
2    

С
У
Б
О
Т
А

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1    
2    

3

1220-1355

1    
2    

4

1415-1550

1    
2    

5

1610-1745

1    
2    

* У розкладі можуть бути зміни, уточнюйте розклад біля деканату.