Подача документів

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕА знаходиться за адресою: 03056, Київ-56, вул. Політехнічна 14, корпус 16, 4-й поверх, кім.146.

Детальну інформація про те як доїхати до Університету і про схему розміщення корпусів дивись за адресою http://kpi.ua/location


     Випускники факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) поточного року у строки, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії ФЕА заяву на ім'я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, в якій вказують спеціальність, форму навчання та джерела фінансування. До заяви додаються оригінали документів, які підтверджують творчі, професійні досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо), а також інші документи, встановлені приймальною комісією університету.

     Особи, які здобули освітній ступінь бакалавр в КПІ ім. Ігоря Сікорського в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі в терміни, визначені для подання документів, особисто подають до приймальної комісії ФЕА заяву на ім'я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, в якій вказують спеціальність, форму навчання та джерела фінансування.

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

     Прийом документів на денну форму навчання (бюджет, контракт), 5 курс,  (подання  заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного року

      вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 8.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії.

Розклад вступних випробувань для вступу на 5-й курс
"Магістр" у 2020 році

Спеціалізація іспит Дата Час Аудіторія
"Електричні машини і апарати"  іноземна мова
фаховий

* Аудіторії Приймальна комісія визначить напередодні іспиту

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Вступ на 5 курс (магістратура)