Зарубежное партнерство

     21 апреля 2015 г. на кафедре электромеханики состоялся научный семинар «Структурно-системные исследования в электромеханике» с участием ученых из Польши. На нем выступили с докладами президент Ассоциации  Польских инженеров-электричков профессор Петр Шимчак, директор института электрических машин и приводов “Komel”, профессор Якуб Бернатт и профессор Силезского технологического университета Тадеуш Глинка.

     С 18 по 20 ноября 2011 г. в Техническом университете Габрово (Болгария) состоялась ХІ ежегодная Международная научно-техническа конференция UNITECH'11, в которой взяли участие представители с 20 стран Европы и Азии.
     За период работы научного форума было сделано 287 научных доклада на 19 секциях. Представительской была делегация с НТУУ "КПИ" воглаве с куратором долгосрочного сотрудничества между нашим университетом и ТУ Габрово проф. Ю.М.Кузнецовим. В состав делегации вошли: д.т.н. М.И.Прокофьев, проф., д.т.н. В.Ф.Шинкаренко, проф., д.т.н. О.М.Яхно и их аспиранты – О.Степаненко, Ю.Гайдаенко, А Муращенко і докторант С.Стась.

Шановні студенти та аспіранти ФЕА.

     Повідомляємо Вам про оголошення конкурсу для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» для короткострокового навчання у виші-партнері, а саме у Технічному університеті м. Дрездена (Німеччина). Навчання може відбуватися за будь-якою спеціальністю, яка представлена у ТУ м. Дрездена.

    Пропонуються дві стипендії для навчання у літньому семестрі 2015/2016 року (квітень – серпень). Фінансування відбувається у рамках стипендіальної програми ім. Георгіуса Агріколи (приблизний розмір стипендії 450 €/місяць).

    Детальна інформація щодо програми представлена на сайті http://mobilnist.kpi.ua/programms/programyobminu/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly. Також інформація про програму є в афіші (у додатку).

   Документи слід подавати до відділу академічної мобільності (контакти відділу див. нижче). Кінцевий термін подачі документів до відділу академічної мобільності 11 січня 2016 року. Кандидати повинні врахувати, що у зв’язку з новорічними святами відділ академічної мобільності студентів буде закритий з 1 по 10 січня 2016 року.

Контакти відділу академічної мобільності:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
тел. +38 044 454 99 55
Начальник відділу академічної мобільності студентів, Т.С. Кучинська
www.mobilnist.kpi.ua