До уваги викладачів та студентів кафедри електромеханіки!

З 9.01.2019 р. до 5.02.2019 р. (включно) оголошується прийом студентських наукових робіт на конкурс «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА МАЙБУТНЬОГО»,
присвячений 100-річчю ФЕА

З умовами конкурсу та вимогами до робіт, що подаються можна ознайомитись на http://em.fea.kpi.ua в рубриці Студентам / Конкурс "ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА МАЙБУТНЬОГО" / Положення

Г Р А Ф І К

захисту магістерських дисертацій
на здобуття ступіня “магістр”
за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати
студентами 6 курсу гр. ЕМ-71мп кафедри електромеханіки
у грудні 2018 року

Дата Час Аудиторія
1 18  грудня, вівторок 14-00 118-20
2 19  грудня, середа 14-00 118-20
3 21  грудня, п’ятниця 14-00 118-20

 

(Попередній захист – 12 грудня-13 грудня 2018 року)

Скачати

Колектив викладачів, співробітників і студентів кафедри електромеханіки висловлює глибоке співчуття студенту 5 курсу Поправці Нікіті Вікторовичу з приводу трагічної смерті його матері.

Колектив викладачів, співробітників і студентів кафедри електромеханіки висловлює глибоке співчуття студентці 3 курсу Бойченко Вікторії Вікторівні з приводу смерті її матері.

УЧАСТЬ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ В МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ - 2018» ТА «ELECTRO INSTALL - 2018»

Кафедра електромеханіки КПІ ім. Ігоря Сікорського презентувала свої інноваційні розробки на Міжнародних спеціалізованих виставках «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ - 2018» (в рамках XVI Міжнародного форуму «ПЕК УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ») та «ELECTRO INSTALL - 2018», які проходили з 6 по 8 листопада 2018 року на території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський пр-т, 15).

1

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри електромеханіки представили на виставках наступні 4 експонати:
1. «Електромеханічні дезінтегратори багатофакторної дії для виробництва нанопорошкових матеріалів» (експериментальний зразок; наочні результати технологічних експериментів: тонкого та надтонкого подрібнення вугілля, приготування водовугільного палива, активації цементу; мультимедійна презентація; демонстраційний плакат; роздаткові матеріали). Автори: зав. каф. електромеханіки, д.т.н., професор Шинкаренко В.Ф., асистент Котлярова В.В.
2. «Керована магнітоелектрична машина з аксіальним магнітним потоком» (експериментальний зразок; демонстраційний плакат; роздаткові матеріали). Автори: зав. каф. теоретичної електротехніки, д.т.н., професор Островерхов М.Я., к.т.н., доцент Чумак В.В., асистент Монахов Є.А.
3. «Прилад контролю ізоляції обмоток електричних машин» (прилад; мультимедійна презентація; роздаткові матеріали). Автори: к.т.н., доцент Чумак В.В., аспірант Вишневський О.В., студент Стулішенко А.С.
4. «Прилад контролю якості шихтованих осердь електричних машин» (прилад; мультимедійна презентація; роздаткові матеріали). Автори: к.т.н., доцент Чумак В.В., к.т.н., доц. Коваленко М.А., студент Ігнатюк Є.С.

2

Кафедрою електромеханіки організовано відвідування виставок студентами 3-го та 4-го курсів. Після відвідування виставок студенти одержали можливість на основі отриманої інформації підготувати власні пропозиції, які будуть обговорені на XII Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ», присвяченій 100-річчю факультету електроенерготехніки та автоматики, адже інноваційні рішення, представлені на виставках, можуть стати конкурентними перевагами діяльності вітчизняних підприємств.
Варто відзначити, що серед більшості зацікавлених відвідувачів виставки експонатів нашої кафедри були колишні випускники кафедри електромеханіки, які зараз працюють за спеціальністю.
За активну участь у виставках КПІ ім. Ігоря Сікорського нагороджено Дипломом XVI Міжнародної спеціалізованої виставки «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ - 2018».

 

Підготувала: асистент каф. електромеханіки
В.В. Котлярова