НОВІТНІ УСПІХИ
У ГАЛУЗІ ПОБУДОВИ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
О.О. СКОМОРОХОВ

Новітні успіхи у галузі побудови електричних машин. О.О. Скоморохов // Харків - Київ: Держвидав України, 1930. - 48 с