ПРОГРАМА
вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Скачати

ПРОГРАМА
додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Електричні машини і апарати»
за спеціальностю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Скачати

ПРОГРАМА
Програма вступного випробування з іноземної мови на 2019 рік
Скачати