ПРОГРАМА
вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на 2020 рік
Скачати

ПРОГРАМА
додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Електричні машини і апарати»
за спеціальностю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на 2020 рік (тільки для вступників інших спеціальностей)
Скачати

ПРОГРАМА
Програма вступного випробування з іноземної мови
http://testportal.gov.ua/yevi-2020/