ПРОГРАМА
вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на 2023 рік
Скачати

 

Консультація до комплексного фахового випробування для вступу на ОПП "магістр" за освітньою програмою "Електричні машини і апарати"