ПРОГРАМА
вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на 2022 рік
Скачати