Освітні компоненти на 2023/2024 навчальний рік

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2023-2024 н.р Завантажити

Силабуси освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
 ЗО 1.1  Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2.
Патентознавство та набуття прав
 Завантажити Яшарова М.М. Завантажити
 ЗО 1.2 Інтелектуальна власність та патентознавство - Частина 1. Право
інтелектуальної власності
 Завантажити Яшарова М.М. Завантажити
 ЗО 2  Основи інженерії та технології сталого розвитку  Завантажити Бендюг В.І. Завантажити
 ЗО 3.1  Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації 1  Завантажити Міхненко Г.Е. Завантажити
 ЗО 3.2 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації 2  Завантажити Міхненко Г.Е. Завантажити
 ЗО 4  Менеджмент стартап проектів  Завантажити Шевчук О.А. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
 ПО 1 Надійність електричних машин  Завантажити Реуцький М. О. Завантажити
 ПО 2  Тягові електричні машини  Завантажити Гайденко Ю.А. Завантажити
 ПО 3  Спеціальні електричні машини  Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 4  Електричні машини систем автоматики  Завантажити Чумак В.В. Завантажити
 ПО 5  Спеціальні електричні машини. Курсова робота  Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 6  Електричні машини систем автоматики. Курсова робота  Завантажити Чумак В.В. Завантажити
 ПО 7.1  Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень  Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 8  Практика  Завантажити Гераскін О.А. Завантажити
 ПО 9  Виконання магістерської дисертації  Завантажити Коваленко М.А. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки (Заочна форма)

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
 ПО 1 Надійність електричних машин Завантажити Реуцький М. О. Завантажити
 ПО 2  Тягові електричні машини  Завантажити Гайденко Ю.А. Завантажити
 ПО 3  Спеціальні електричні машини  Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 4  Електричні машини систем автоматики  Завантажити Чумак В.В. Завантажити
 ПО 5  Спеціальні електричні машини. Курсова робота  Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 6  Електричні машини систем автоматики. Курсова робота  Завантажити Чумак В.В. Завантажити
 ПО 7.1  Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень  Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Завантажити Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 8  Практика  Завантажити Реуцький М. О. Завантажити
 ПО 9  Виконання магістерської дисертації  Завантажити Коваленко М.А. Завантажити

 

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки на 1 курсі (Денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка викладача Показники викладача
 Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації  Завантажити  Завантажити

Коваленко М.А.
Реуцький М. О.

Завантажити
Завантажити
 Ресурсозбереження в генеруючих електромеханічних системах  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А.
Реуцький М. О.
Завантажити
Завантажити
 Виробничі електромеханічні комплекси  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А.
Реуцький М. О.
Завантажити
Завантажити
 Випробування, діагностика, сервісне обслуговування та оптимізація параметрів і характеристик електричних машин  Завантажити  Завантажити Чумак В.В.
Гераскін О.А.
Завантажити
Завантажити
 Методи та засоби діагностування електричних машин  Завантажити  Завантажити Чумак В.В.
Гераскін О.А.
Завантажити
Завантажити
Автоматизоване проектування електромеханічних перетворювачів енергії  Завантажити  Завантажити Чумак В.В.
Гераскін О.А.
Завантажити
Завантажити
Технічна електродинаміка  Завантажити  Завантажити Васьковський Ю.М. Завантажити
Математичне моделювання фізичних процесів в електричних машинах pv3    Завантажити Васьковський Ю.М. Завантажити
Методи та засоби польового аналізу електричних машин  Завантажити  Завантажити Васьковський Ю.М. Завантажити
Безконтактні та комутаційні системи в електромеханіці  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А. Завантажити
Електричні комутаційні апарати низької напруги  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А. Завантажити
Завантажити
Основи електромеханотроніки  Завантажити  Завантажити Галіновський О.М. Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки на 1 курсі (Заочна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка викладача Показники викладача
 Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А.
Реуцький М. О.
Завантажити
Завантажити
 Ресурсозбереження в генеруючих електромеханічних системах  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А.
Реуцький М. О.
Завантажити
Завантажити
 Виробничі електромеханічні комплекси  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А.
Реуцький М. О.
Завантажити
Завантажити
 Випробування, діагностика, сервісне обслуговування та оптимізація параметрів і характеристик електричних машин  Завантажити  Завантажити Чумак В.В.
Гераскін О.А.
Завантажити
Завантажити
 Методи та засоби діагностування електричних машин  Завантажити  Завантажити Чумак В.В.
Гераскін О.А.
Завантажити
Завантажити
Автоматизоване проектування електромеханічних перетворювачів енергії  Завантажити  Завантажити Чумак В.В.
Гераскін О.А.
Завантажити
Завантажити
Технічна електродинаміка  Завантажити  Завантажити Васьковський Ю.М. Завантажити
Математичне моделювання фізичних процесів в електричних машинах    Завантажити Васьковський Ю.М. Завантажити
Методи та засоби польового аналізу електричних машин  Завантажити  Завантажити Васьковський Ю.М. Завантажити
Безконтактні та комутаційні системи в електромеханіці  Завантажити  Завантажити Галіновський О.М.
Коваленко М.А.
Завантажити
Завантажити
Електричні комутаційні апарати низької напруги  Завантажити  Завантажити Коваленко М.А. Завантажити
Основи електромеханотроніки  Завантажити  Завантажити Галіновський О.М. Завантажити

Неформальна освіта у 2023/2024 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті Завантажити
Документальні приклади визнання результатів неформальної освіти Завантажити