Наказ № 1243/2с від 19.11.2014 р.

Спеціальність - 7.05070201 «Електричні машини і апарати»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Навчальна група ЕМ-31с


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломного проекту (роботи) Посада, вчені ступ. та звання, ПІБ керів. ДП (ДР)
1. БАННИХ Дмитро Сергійович Вплив неодночасності замикання контактів пускача на пускові властивості асинхронного двигуна (ДР) Старший викл.
Дубчак Є.М.
2. БІЛИК Богдан Андрійович Моделювання швидкоплинних електромагнітних явищ в магнітному осерді статора  асинхронного двигуна (ДР) Асистент
Коваленко М.А.
3. ВИШНЕВСЬКИЙ Павло Вікторович Розробка графічної бази даних для автоматизованої системи пошукового проектування електричних машин близнюкових видів (ДР) Асистент. Котлярова В.В.
4. ВОЛКОВ Юрій Володимирович Віброзбуджуючі сили при коротких замиканнях в обмотці якоря і обмотці збудження синхронного генератора (ДР) Асистент, к.т.н.
Гераскін О.А.
5. ГЕРАСЬКО Анатолій Васильович Двофазний асинхронний двигун приводу промислового вентилятора (ДП) Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
6. ДЕШКО Антон Олегович Чотириполюсний двигун постійного струму з безпазовим якорем та радіальною магнітною системою збудження (ДП) Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
7. ЄВДОКИМЕНКО Антон Сергійович Асинхронний генератор з блоком формування зварювальних характеристик (ДП) Доцент, к.т.н.
Анпілогов М.Г.
8. КАСЯН Владислав Юрійович Розшифровка генетичної програми класу асинхронних двигунів обертово-поступального руху (ДР) Асистент, к.т.н.. Шиманська А.А.
9. КАЩЕНЮК Ілля Валерійович іагностика ізоляції асинхронних двигунів загального призначення за допомогою методу часткових розрядів (ДР) Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
10. КУНІЦЬКИЙ Євгеній Володимирович Капсульний синхронний гідрогенератор для гідроелектростанції  (ДП) Старший викл.
Цивінський С.С.
11. ПОЛІЩУК Дмитро Ігорович Синхронна машина потужністю 420 МВт для гідроакумулюючої електростанції (ДП) Проф. д.т.н.  Васьковський Ю.М.
12. РЕЗНІЧЕНКО Олексій Костянтинович Синхронний генератор зі збудженням від постійних магнітів (ДП) Доцент, к.т.н.
Давидов О.М.
13. ХОМУТЕНКО Дмитро Анатолійович Збудник з діодним та тиристорними випрямлячами безконтактного синхронного генератора (ДР) Доцент, к.т.н.
Галіновський О.М.
14. ЦАРУК Петро Володимирович Автомобільний безконтактний синхронний генератор з пазуроподібними полюсами ротора (ДП) Асистент
Гайдаєнко Ю.В.