Курсове та дипломне проектування

Курсове та дипломне проектування для магістрів є невід’ємною частиною освітнього процесу. В ході проектування здобувач самостійно працює над наданою керівником темою, всебічно її пророблюючи.

На цій сторінці зібрані матеріали, мета яких допомогти студентові виконати необхідні розрахунки, коректно оформити курсову та випускну кваліфікаційну роботу і надати інформацію щодо організації процесу дипломного проектування.

Нормативні документи КПІ про випускну атестацію

 ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря Сікорського  Завантажити
 ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського  Завантажити
 ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського  Завантажити
 ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  Завантажити
 Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра  Завантажити