Наказ № 981-С  від  « 21 » березня 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій студентам 6 курсу ОС "магістр", які захищаються У ТРАвні 2018 року
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціалізація «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-61м


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Анотація / Повний текст
22. Бєлкін Сергій Володимирович Динамічні режими роботи асинхронного двигуна приводу транспортного засобу при використанні в системах  живлення суперконденсаторів Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
pdf
23. Вівчаренко Олег Олегович Аналіз високочастотних процесів в шихтованих магнітних осердях Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
pdf
24. Духно Роман Павлович Методика оцінки стану міжлистової ізоляції шихтованих магнітопроводів електричних машин Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf
25. Жовнуватий Олександр Сергійович Динамічні режими та ефективність роботи однофазного асинхронного двигуна з різними системами регулювання швидкості обертання ротора. Доцент, к.т.н.
Гайденко Ю.А.
pdf
26. Кньовець Василь Васильович Підвищення ефективності електромеханічних дезінтеграторів для виробництва нанопорошкових матеріалів Професор, д.т.н.
Шинкаренко В. Ф.
pdf
27. Кошикар Іван Юрійович Електрогенератор для системи використання енергії механічних коливань рухомих об’єктів Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
pdf
28. Ліс Вадим Олександрович Аналіз нагріву ротора турбогенератора за наявності ушкодження обмотки збудження Доцент, к.т.н.
Гераскін О. А.
pdf
29. Мишко Володимир Миколайович Розробка і дослідження електромеханічного дезінтегратора з магнітоелектричним збудженням Професор, д.т.н.
Шинкаренко В. Ф.
pdf
30. Московий Сергій Андрійович Удосконалення демпферної системи потужного гідрогенератора-двигуна Доцент, к.т.н.
Цивінський С.С.
pdf
31. Нечай Володимир Олександрович Лабораторний електромеханічний комплекс для енергоощадних випробувань асинхронних машин з поверненням енергії в мережу Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
pdf
32. Низкогуз Поліна Володимирівна Апаратні засоби діагностування шихтованих магнітних осердь електричних машин Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
pdf
33. Павловська Катерина Владиславівна Генетична систематика гібридних видів функціональних класів електромеханічних об’єктів Доцент, к.т.н.
Шиманська А.А.
pdf
34. Пелипенко Костянтин Олександрович Оцінка ефективності роботи синхронного реактивного двигуна при несиметричному живленні на основі удосконалених математичних моделей Доцент, к.т.н.
Гайденко Ю.А.
pdf
35. Райчев Петро Олегович Удосконалення та оптимізація електромеханічного рейкового прискорювача електропровідних тіл Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
pdf
36. Цемеринов Олександр Дмитрович Діагностика ізоляції електричних двигунів рухомого складу імпульсним методом Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf

Наказ № 981-С від « 21 » березня 2018 р.