Освітні компоненти

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Завантажити
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 2023 рік Завантажити

 

Силабуси освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік

Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
   1 курс      
 ЗО 1  Українська мова за професійним спрямуванням  Завантажити   Динікова Л.Ш.  Завантажити
 ЗО 2  Історія науки і техніки  Завантажити   Чолій С.В.  Завантажити
 ЗО 3  Основи здорового способу життя  Завантажити   Єфременко В.М.  Завантажити
 ЗО 4-1  Практичний курс іноземної мови. Частина 1  Завантажити   Ахмад І.М.  Завантажити
 ЗО 10.1  Вища математика. Частина 1  Завантажити   Гречко А.Л.  Завантажити
 ЗО 10.2  Вища математика. Частина 2  Завантажити   Гречко А.Л.  Завантажити
 ЗО 11.1  Загальна фізика. Частина 1  Завантажити   Самар Г. В.  Завантажити
 ЗО 11.2  Загальна фізика. Частина 2  Завантажити   Самар Г. В.  Завантажити

 ЗО 12.1

 Обчислювальна техніка та програмування. Частина 1  Завантажити   Настенко Д. В.  Завантажити
 ЗО 12.2  Обчислювальна техніка та програмування. Частина 2  Завантажити   Настенко Д. В.  Завантажити
 ЗО 13  Інженерна графіка  Завантажити   Гнітецька Т. В.  Завантажити
 ЗО 14  Технічна механіка  Завантажити   Хорошев К. Г.  Завантажити
 ЗО 15  Електротехнічні матеріали  Завантажити   Кириленко К.В.  Завантажити
 ЗО 17.1  Теоретичні основи електротехніки. Частина 1  Завантажити   Спінул Л. Ю.  Завантажити
   2 курс      
 ЗО 4-2  Іноземна мова. Частина 2  Завантажити  Чмель В.В.  Завантажити
 ЗО 7  Вступ до філософії  Завантажити  Анацька Н.В.  Завантажити
 ЗО 8  Промислова екологія  Завантажити  Троценко Є. О.  Завантажити
 ЗО 16  Основи метрології та електричних вимірювань  Завантажити  Лавренова Д.Л.  Завантажити
 ЗО 17-2  Теоретичні основи електротехніки. Частина 2  Завантажити  Спінул Л. Ю.  Завантажити
 ЗО 18  Електричні машини  Завантажити  Васьковський Ю.М.  Завантажити
   3 курс      
 ЗО 5  Охорона праці та цивільний захист  Завантажити  Третякова Л.Д.  Завантажити
 ЗО 6  Правознавство  Завантажити  Тараненко М.М.  Завантажити
 ЗО 9-1  Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування-1  Завантажити  Міхненко Г.Е.  Завантажити
 ЗО 19  Електрична частина станцій та підстанцій  Завантажити  Остапчук О. В.  Завантажити
 ЗО 20  Електропривод  Завантажити  Красношапка Н.Д.  Завантажити
ЗО 21 Електричні мережі та системи  Завантажити  Богомолова О.С.  Завантажити
   4 курс      
ЗО 9-2 Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування-2  Завантажити Маслова Т.Б.  Завантажити
ЗО 22 Релейний захист та автоматизація енергосистем  Завантажити  Дмитренко О. О.  Завантажити

 

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
   2 курс      
 ПО 1  Теоретична механіка  Завантажити   Гнатейко Н. В.  Завантажити
 ПО 2  Силові трансформатори  Завантажити   Васьковський Ю.М.  Завантажити
 ПО 3  Пакети прикладних програм для конструювання електричних машин  Завантажити   Цивінський С.С.  Завантажити
 ПО 5  Теорія автоматичного керування  Завантажити   Гайденко Ю.А.  Завантажити
 ПО 6  Електроніка та мікросхемотехніка  Завантажити   Святненко В. А.  Завантажити
   3 курс      
 ПО 4  Електричні машини 2 (Синхронні електричні машини)  Завантажити   Васьковський Ю.М.  Завантажити
 ПО 7.1  Основи автоматизованого проєктування електричних машин. Частина 1  Завантажити   Цивінський С.С.  Завантажити
 ПО 7.2  Основи автоматизованого проєктування електричних машин. Частина 2  Завантажити   Цивінський С.С.  Завантажити
 ПО 8  Теорія електроприводу  Завантажити   Стаценко О. В.  Завантажити
 ПО 12.1  Курсовий проект з Основ автоматизованого проектування електричних машин -1 (Проектування трансформаторів)  Завантажити   Цивінський С.С.  Завантажити
 ПО 12.2  Курсовий проект з Основ автоматизованого проектування електричних машин -2 (Проектування асинхронного двигуна)  Завантажити   Цивінський С.С.  Завантажити
   4 курс      
 ПО 9  Моделювання електромеханічних систем  Завантажити   Шиманська А.А.  Завантажити
 ПО 10  Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії  Завантажити  Гераскін О.А.  Завантажити
 ПО 11  Пакети прикладних програм для моделювання електричних машин  Завантажити   Подольцев О.Д.  Завантажити
 ПО 13  Моделювання електромеханічних систем. Курсова робота  Завантажити   Шинкаренко В.Ф. Завантажити
 ПО 14  Переддипломна практика  Завантажити   Гераскін О.А.  Завантажити
 ПО 15  Дипломне проектування  Завантажити   Реуцький М.О.  Завантажити

 

 Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва освітнього компонента Силабус
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1 Перейти до перегляду
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2 Перейти до перегляду

 

 Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна форма)

 Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка
викладача
Показники викладача
 Основи теорії електромагнітного поля  Завантажити   Завантажити  Спінул Л. Ю. Завантажити
 Промислова електроніка  Завантажити   Завантажити  Святненко В.А. Завантажити
 Елементи операційного числення та теорії поля  Завантажити   Завантажити  Гречко А.Л. Завантажити

 

 Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка
викладача
Показники викладача
 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах  Завантажити  Завантажити  Кириленко К.В. Завантажити
 Електричні апарати  Завантажити  Завантажити  Гаран Я.О. Завантажити
 Електричні машини постійного струму  Завантажити  Завантажити  Реуцький М.О. Завантажити
 Техніка високих напруг  Завантажити  Завантажити  Гаран Я.О.  Завантажити
 Електричні машини систем автоматики  Завантажити  Завантажити  Чумак В.В.  Завантажити

 

 Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі (денна форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка
викладача
Показники викладача
 Економіка та організація виробництва в енергетиці  Завантажити  Завантажити  Красношапка В.В.  Завантажити
 Технологія виробництва електричних машин  Завантажити  Завантажити  Реуцький М.О.  Завантажити
 Монтаж електричних машин  Завантажити  Завантажити  Коваленко М.А.  Завантажити
 Експлуатація електричних машин  Завантажити  Завантажити  Коваленко М.А.  Завантажити
 Випробування електричних апаратів  Завантажити  Завантажити  Гаран Я.О.  Завантажити
 Безконтактні регульовані електричні машини  Завантажити  Завантажити  Коваленко М.А.  Завантажити

 

 Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна прискорена форма)

 Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна прискорена форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка
викладача
Показники викладача
 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах  Завантажити  Завантажити  Кириленко К.В.  Завантажити
 Основи теорії електромагнітного поля  Завантажити  Завантажити  Спінул Л. Ю.  Завантажити
 Електричні машини постійного струму  Завантажити  Завантажити  Реуцький М.О.  Завантажити
 Технологія виробництва електричних машин  Завантажити  Завантажити  Реуцький М.О.  Завантажити
 Електричні апарати  Завантажити  Завантажити  Гаран Я.О.  Завантажити
 Елементи операційного числення та теорії поля  Завантажити  Завантажити  Гречко А.Л.  Завантажити

 

 Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна прискорена форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис Персональна сторінка
викладача
Показники викладача
 Електричні машини систем автоматики  Завантажити  Завантажити  Чумак В.В.  Завантажити
 Монтаж електричних машин  Завантажити  Завантажити  Коваленко М.А.  Завантажити
 Експлуатація електричних машин  Завантажити  Завантажити  Коваленко М.А.  Завантажити
 Випробування електричних апаратів  Завантажити  Завантажити  Гаран Я.О.  Завантажити
 Безконтактні регульовані електричні машини  Завантажити  Завантажити  Коваленко М.А.  Завантажити