Освітні компоненти

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Завантажити
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Завантажити

 

Силабуси освітніх компонентів на 2022/2023 навчальний рік

 

Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
   1 курс Завантажити   Завантажити
 ЗО1 (2022)  Українська мова за професійним спрямуванням  Завантажити  Динікова Л.Ш.  Завантажити
 ЗО2 (2022)  Історія науки і техніки    Бузань В. Ю.  
 ЗО3 (2022)  Основи здорового способу життя    Кетова Н. В.  
 ЗО4 (2022)  Практичний курс іноземної мови. Частина 1    Власюк Л. С.  
 ЗО10.1 (2022)  Вища математика. Частина 1    Островська О. В.  
 ЗО10.2 (2022)  Вища математика. Частина 2    Островська О. В.  
 ЗО11.1 (2022)  Загальна фізика. Частина 1    Самар Г. В.  
 ЗО11.2 (2022)  Загальна фізика. Частина 2    Самар Г. В.  
 ЗО12.1 (2022)  Обчислювальна техніка та програмування. Частина 1    Настенко Д. В.  
 ЗО12.2 (2022)  Обчислювальна техніка та програмування. Частина 2    Настенко Д. В.  
 ЗО13 (2022)  Інженерна графіка    Гнітецька Т. В.  
 ЗО14 (2022)  Технічна механіка    Хорошев К. Г.  
 ЗО15 (2022)  Електротехнічні матеріали    Кириленко В. М.  
 ЗО17.1 (2022)  Теоретичні основи електротехніки. Частина 1    Спінул Л. Ю.  
   2 курс      
 ЗО4 (2021)  Іноземна мова. Частина 2    Міхненко Г.Е.  Завантажити
 ЗО7 (2021)  Вступ до філософії    Руденко Т. П.  
 ЗО8 (2021)  Промислова екологія    Троценко Є. О.  
 ЗО16 (2021)  Основи метрології та електричних вимірювань    Хлистов В. М.  
 ЗО17 (2021)  Теоретичні основи електротехніки. Частина 2    Спінул Л. Ю.  
 ЗО18 (2021)  Електричні машини  Завантажити  Васьковський Ю.М.  
   3 курс      
 ЗО5 (2020)  Охорона праці та цивільний захист    Третякова Л.Д.  
 ЗО6 (2020)  Правознавство    Дорогих С. О.  
 ЗО9 (2020)  Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування-1    Парахневич А. О.  
 ЗО19 (2020)  Електрична частина станцій та підстанцій    Остапчук О. В.  
 ЗО20 (2020)  Електропривод    Красношапка Н.Д.  Завантажити
ЗО21 (2020) Електричні мережі та системи    Янковська О. М.  
   4 курс      
ЗО9 (2019) Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування-2    Парахневич А. О.  
ЗО22 (2019) Релейний захист та автоматизація енергосистем    Дмитренко О. О.  

 

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
   2 курс      
 ПО1 (2021)  Теоретична механіка    Гнатейко Н. В.  
 ПО2 (2021)  Силові трансформатори  Завантажити  Васьковський Ю.М.  
 ПО3 (2021)  Пакети прикладних програм для конструювання електричних машин  Завантажити  Цивінський С.С.  
 ПО5 (2021)  Теорія автоматичного керування  Завантажити  Гайденко Ю.А.  
 ПО6 (2021)  Електроніка та мікросхемотехніка    Святненко В. А.  
 ПО12 (2021)  Курсова робота з Електроніки та мікросхемотехніки    Святненко В. А.  
 ПО15 (2021)  Курсова робота з Пакетів прикладних програм для конструювання електричних машин  Завантажити  Цивінський С.С.  
   3 курс      
 ПО4 (2020)  Електричні машини 2 (Синхронні електричні машини)  Завантажити  Васьковський Ю.М.  
 ПО7.1 (2020)  Основи автоматизованого проєктування електричних машин 1  Завантажити  Цивінський С.С.  
 ПО7.2 (2020)  Основи автоматизованого проєктування електричних машин 2  Завантажити  Цивінський С.С.  
 ПО8 (2020)  Теорія електроприводу    Стаценко О. В.  
 ПО13 (2020)  Курсовий проект з Основ автоматизованого проектування електричних машин -1 (Проектування трансформаторів)  Завантажити  Цивінський С.С.  
 ПО14 (2020)  Курсовий проект з Основ автоматизованого проектування електричних машин -2 (Проектування асинхронного двигуна)  Завантажити  Цивінський С.С.  
   4 курс      
 ПО5 (2019)  Теорія автоматичного керування  Завантажити  Гайденко Ю.А.  
 ПО9 (2019)  Моделювання електромеханічних систем  Завантажити  Шинкаренко В.Ф.  
 ПО10 (2019)  Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії  Завантажити  Васьковський Ю.М.  
ПО11 (2019) Пакети прикладних програм для моделювання електричних машин  Завантажити  Подольцев О.Д.  
ПО16 (2019) Переддипломна практика    Гераскін О.А.  
ПО17 (2019) Дипломне проектування  Завантажити  Реуцький М.О.  

 

 Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва освітнього компонента Силабус
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1 Перейти до перегляду
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2 Перейти до перегляду

 

 Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна форма)

 Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис
 Основи теорії електромагнітного поля    Завантажити
 Промислова електроніка    Завантажити
 Елементи операційного числення та теорії поля    Завантажити

 

 Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис
 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах    Завантажити
 Електричні апарати    Завантажити
 Електричні машини постійного струму  Завантажити  Завантажити
 Техніка високих напруг    Завантажити
 Електричні машини систем автоматики    Завантажити

 

 Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі (денна форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис
 Економіка та організація виробництва в енергетиці    Завантажити
 Технологія виробництва електричних машин  Завантажити  Завантажити
 Монтаж електричних машин  Завантажити  Завантажити
 Експлуатація електричних машин  Завантажити  Завантажити
 Випробування електричних апаратів    Завантажити
 Безконтактні регульовані електричні машини  Завантажити  Завантажити

 

 Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна прискорена форма)

 Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна прискорена форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис
 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах    Завантажити
 Основи теорії електромагнітного поля    Завантажити
 Електричні машини постійного струму    Завантажити
 Технологія виробництва електричних машин  Завантажити  Завантажити
 Електричні апарати    Завантажити
 Елементи операційного числення та теорії поля    Завантажити

 

 Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна прискорена форма)

 Назва освітнього компонента Силабус Опис
 Електричні машини систем автоматики    Завантажити
 Монтаж електричних машин  Завантажити  Завантажити
 Експлуатація електричних машин  Завантажити  Завантажити
 Випробування електричних апаратів    Завантажити
 Безконтактні регульовані електричні машини  Завантажити  Завантажити