Наказ № 1124-С від « 11 » квітня 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт (проектів)
студентам 4 курсу, які захищаються в червні 2018 року
6.050702 - «Електромеханіка»
Електричні машини і апарати

Навчальна група ЕМ-41


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП) Рецензент
54. Бареш Володимир Костянтинович Імпульсний електромеханічний перетворювач для вібраційного механізму розвантаження сипучих матеріалів (ДР) Асистент  
Котлярова В.В.
К.т.н., ст.викл.
Бовкунович Віталій Cергійович
55. Бурлаков Анатолій Сергійович Електродвигун мотор-колеса приводу гіроскутера (ДР) Асистент  
Котлярова В.В.
К.т.н., ст.викл.
Бовкунович Віталій Cергійович
56. Воблікова Анастасія Олексіївна Нагрів статора асинхронного двигуна при зміні навантаження (ДР) Доцент., к.т.н.
Гераскін О.А.
Асист.
Димко Сергій Сергійович
57. Заморока Олександр Юрійович Асинхронний двигун приводу насоса для електростанції (ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
К.т.н., доц.
Красношапка Наталія Дмитрівна
58. Крамар Андрій Олександрович Двигун постійного струму. зворотно-поступального руху для  механізму розвантаження сипучих матеріалів (ДР) Асистент  
Котлярова В.В.
Асистент
Пушкар Микола Васильович
59. Поправка Нікіта Вікторович Генетичний синтез тягового синхронного двигуна модульного типу (ДР) Професор, д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
Зав.каф. АМС ЕП,
проф., д.т.н.
Пересада С.М.
60. Фетісов Володимир Сергійович Магнітоелектричний синхронний двигун з аксіальним потоком. Ч.І. Математичне моделювання (ДР) Асистент
Монахов Є.А.
Асист.
Димко Сергій Сергійович
61. Чернушенко Павло Андрійович Частотно-керований асинхронний двигун з короткозамкненим  ротором  для електромобіля (ДР) Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
Доц., к.т.н.
Печеник Микола Валентинович

 

Навчальна група ЕМ-42


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП) Рецензент
62. Давидюк Павло Вікторович Синтез та аналіз двигуна для тихохідного приводу поворотного пристрою (ДР) Професор, д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
Зав.каф. АМС ЕП,
проф., д.т.н.
Пересада С.М.
63. Кедич Віталій Сергійович Модернізований турбогенератор типу  ТГВ для заміни турбогенераторів типу ТВВ-220 на Ровенській АЕС (ДР) Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
Проф., д.т.н.
Толочко Ольга Іванівна
64. Лебедовський Іван Андрійович Торцевий синхронний магнітоелектричний мікродвигун для приводу електроскутера (ДР) Доцент, к.т.н
Чумак В.В.
Доц., к.т.н.
Печеник Микола Валентинович
65. Міщенко Роман Володимирович Асинхронна машина з короткозамкненим ротором в режимах двигуна і генератора з ємнісним збудженням (ДР) Доцент, к.т.н
Галіновський О.М.
К.т.н., доц.
Пижов Володимир Михайлович
66. Могелюк Сергій Олександрович Удосконалення методики розрахунку характеристик асинхронної машини з короткозамкненим ротором в режимах двигуна і генератора (ДР) Доцент, к.т.н
Галіновський О.М.
К.т.н., доц.
Пижов Володимир Михайлович
67. Пісковий Владислав Ігорович Аналіз характеристик синхронного магнітоелектричного генератора (ДР) Асистент
Монахов Є.А.
Асист.
Приступа Дмитро Леонідович
68. Рудь Сергій Анатолійович Асинхронний двигун приводу транспортера (ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
Доц., к.т.н.
Теряєв Віталй Іванович
69. Самойленко Олексій Олександрович Розробка експериментального стенду для дослідження машин постійного струму (ДР) Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
Доц., к.т.н.
Ковбаса Сергій Миколайович
70. Ткачук Ігор Валерійович Аналіз режимів роботи магнітоелектричних двигунів постійного струму типу ДПМ (ДР) Доцент, к.т.н
Чумак В.В.
Доц., к.т.н.
Печеник Микола Валентинович
71. Чепіков Олег Віталійович Вплив кількості полюсів на коефіцієнт корисної дії асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором (ДР) Доцент, к.т.н
Шиманська А.А.
К.т.н., доц.
Халімовський Олексій Модестович
72. Чумак Євгеній Сергійович Торцевий синхронний магнітоелектричний мікрогенератор для переносної енергетичної установки (ДР) Асистент  
Котлярова В.В.
Асистент
Пушкар Микола Васильович
73. Шумський Микола Віталійович Автомобільний генератор змінного струму (ДР) Доцент, к.т.н
Цивінський С.С.
К.т.н., доц.
Красношапка Наталія Дмитрівна

 Скачати Наказ № 1124-С від 11.04.2018 р.

Наказ № 1125-С від « 11 » квітня 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт (проектів)
студентам 3 курсу, які захищаються в червні 2018 року
6.050702 - «Електромеханіка»
Електричні машини і апарати

Навчальна група ЕЕ-с51


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП) Рецензент
2. Говорун Максим Андрійович Вибір потужності та кількості трансформаторів на задану величину навантаження. Ч.І. За критеріями мінімальної вартості та можливості взаємного резервування (ДР) Доцент, к.т.н
Шиманська А.А.
Доц., к.т.н.
Ковбаса Сергій Миколайович
3. Красовський Павло Олексійович Частотнокерований тяговий асинхронний двигун для модернізованого тепловозу ЧМЕ-3 (ДР) Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
Проф., д.т.н.
Толочко Ольга Іванівна
4. Левін Павло Олександрович Магнітоелектричний синхронний двигун з аксіальним потоком. Ч.ІІ. Експериментальна частина (ДР) Асистент
Монахов Є.А.
Асист.
Приступа Дмитро Леонідович
5. Одінцов Іван Юрійович Асинхронний двигун з поліпшеними енергетичними показниками (ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
Доц., к.т.н.
Теряєв Віталй Іванович
6. Швець Олександр Сергійович Аналіз динамічних властивостей асинхронного двигуна  приводу транспортеру (ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
Доц., к.т.н.
Теряєв Віталй Іванович
7. Шкардун Олександр Володимирович Вибір потужності та кількості трансформаторів на задану величину навантаження. Ч. ІІ. За критеріями мінімальної площі під обладнання та мінімальних струмів короткого замикання на вихідних шинах (ДР) Доцент, к.т.н
Шиманська А.А.
К.т.н., доц.
Халімовський Олексій Модестович

 Скачати Наказ № 1125-С від 11.04.2018 р.