Електричні машини подвійного живлення

Лекції (викладач Галіновський Олександр Михайлович):

1 Програма курсу

2 Лекційні матеріали

3 Лабораторні роботи

4 Контрольні питання

5 Контрольна робота

Література