ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ.

Генетична програма видоутворення нового класу електромеханічних дезінтеграторів і результати її спрямованої еволюції

1. Фундаментальні системні дослідження
(д.т.н., проф. Шинкаренко В. Ф.)

 1. Генетична і структурна електромеханіка;
 2. Генетичне передбачення в науці і техніці;
 3. Генетична систематика електромеханічних перетворювачів енергії;
 4. Розшифровка генетичних програм і створення генетичних банків інновацій в електромеханіці;
 5. Періодичні породжувальні системи в живій і неживій природі;
 6. Інноваційні технології в університетській освіті.

 

 

 

Польові математичні моделі потужних асинхронних двигунів

2. Методи та засоби польового аналізу електричних машин
(д.т.н., проф. Васьковський Ю. М.)

 1. Математичне моделювання і дослідження фізичних полів і процесів в електромеханічних перетворювачах енергії;
 2. Розробка методів розрахунку інтегральних параметрів, характеристик і режимів роботи електричних машин на основі методів теорії електромагнітного поля;
 3. Розробка синхронних і асинхронних турбогенераторів;
 4. Розробка тягових асинхронних частотно-керованих електродвигунів;
 5. Моделювання і дослідження несиметричних режимів роботи асинхронних електричних машин, в тому числі при несиметрії параметрів ротора;
 6. Розробка і дослідження імпульсних електромеханічних перетворювачів енергії.

 

Ротор потужного турбогенератора

 

 Асинхронні двигуни

3. Електромашинно-вентильні перетворювачі машин подвійного живлення
(к.т.н., доц. Галіновський О. М.)

 1. Енерго- та ресурсозберігаючі безконтактні машини подвійного живлення;
 2. Безконтактні асинхронізовані турбогенератори та компенсатори;
 3. Електромашинно-вентильні перетворювачі. Основні співвідношення та методи розрахунку;
 4. Вентильні генератори в безконтактних синхронних машинах та вітроенергетичних установках;
 5. Стартер-генераторні установки з контактними кільцями та в безконтактному варіанті;
 6. Безконтактний керований електропривід;
 7. Багатофазні фазообертачі в системах збудження та в системах управління машин подвійного живлення.

 

4. Енергоресурсозберігаючі технології та надійність електричних машин
(к.т.н., доц. Реуцький М. О.)

 1.  Надійність низьковольтних двигунів;
 2. Енергоресурсозберігаючі    режими експлуатації електрообладнання;
 3. Розробка методів і засобів випробування низьковольтного електрообладнання.


5. Діагностика ізоляції електричних машин (к.т.н., доц. Чумак В.В.)

 1. Прилади контролю стану ізоляційної конструкції обмоток електричних машин під час експлуатації та ремонту;
 2. Виявлення порушень міжлистової ізоляції шихтованих магнітопроводів.