Доводимо до Вашого відома перелік викладачів, дисципліни та додаткову інформацію

Викладач, П.І.Б. Назва навчальної дисципліни Особисті контакти    Короткий опис  Форма та технологія навчання  Робоча програма та РСО    Навчальна програма
  Дубчак Євген Михайлович  Електричні машини

 099-22-31-107

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цикл, до якого належить навчальна дисципліна - цикл загальної підготовки, навчальні дисципліни базової підготовки ( обов’язковий (нормативний) компонент освітньої програми ). Предметом вивчення навчальної дисципліни є система властивостей (конструкція, принципи дії, параметри, характеристики, режими роботи) електричних машин та трансформаторів, які є основним джерелом та споживачем електричної енергії в сучасному енергетичному процесі.   Денна та заочна форми навчання. Навчання у формі лекційних, лабораторних, практичних занять, самостійної роботи студентів, виконання індивідуального завдання у вигляді курсового проекту по розрахунку силового трансформатора загальнотехнічного призначення з масляним охолодженням .  Кампус НТУУ «КПІ»  Електронний кампус НТУУ КПІ  
 Коваленко Михайло Анатолійович  Безконтактні регульовані електричні машини

067-656-36-51 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Предметом навчальної дисципліни «Безконтактні регульовані електричні машини» є система властивостей безконтактних регульованих електричних машин – їх конструкція, принцип дії, параметри, характеристики та режими роботи.  Використовуються засоби дистанційного навчання, телеграм, Zoom, електронна пошта та інші засоби. https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&ir_own 
 Монтаж та експлуатація електричних машин

067-656-36-51 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Дисципліна “Монтаж та експлуатація електричних машин” є базовою для освітньо-професійного рівня бакалавр “Електромеханіка”, що визначає мету – закласти основи для виробничо-технічної, проектно-конструкторської та дослідної діяльності, які в подальшому розвиваються в наступних дисциплінах: “Електричні системи та мережі”, “Електрична частина станцій і підстанцій”, “Технологія виробництва електричних машин” і т. п. Вивчення дисципліни дає можливість студенту виявити свої нахили та здібності, закладає фундамент як для подальшого освоювання спеціальних дисциплін на старших курсах, так і в майбутній діяльності. Використовуються засоби дистанційного навчання, телеграм, Zoom, електронна пошта та інші засоби. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=741   https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=741 
Виробничі електромеханічні комплекси 2 – Потужні комплекси

067-656-36-51 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Кредитний модуль «Виробничі електромеханічні комплекси 2 – Потужні комплекси» є формування у студентів здатностей: – визначення особливостей та складу електромеханічного обладнання електромеханічного комплексу; –економічно обґрунтований вибір обладнання окремих систем електромеханічних комплексів. Використовуються засоби дистанційного навчання, телеграм, Zoom, електронна пошта та інші засоби. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=740 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=740

Електричні комутаційні апарати низької напруги

067-656-36-51 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Кредитний модуль «Електричні комутаційні апарати низкої напруги низької напруги» відноситься до циклу професійно-орієнтованих дісциплін у підготовці за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) магістр науковець та магістр професіонал галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерготехніка, електротехніка та електромеханіка спеціалізації “Електричні машини і апарати”. Його значення полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконяння, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. Кредитний модуль тісно поєднанний з курсом “Електричні машини”, «Проектування електричних машин», стосується захисту електричних машин та апаратів від аварійних режимів, і забезпечує навчання студентів в галузі електротехніки та електроенергетики на матеріалах дісциплін “Фізика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “Електричні машини». Використовуються засоби дистанційного навчання, телеграм, Zoom, електронна пошта та інші засоби. 
 Шиманська Анна Анатоліївна  Вступ до електромеханіки

050-809-36-23 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Метою навчальної дисципліни "Вступ до електромеханіки" є формування у студентів здатностей використовувати основні закони електротехніки та електромеханіки при поясненні принципів функціонування електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ); використовувати міжсистемні аналогії при характеризуванні електромеханіки в системі знань; визначати місце, роль та особливості функціонування окремих класів електромеханічних перетворювачів енергії в структурі загальної енергетичної системи. Денна, заочна, дистанційна (з використанням ЕК, платформи Сікорський, Zoom, Viber, Telegram)  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1938 https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&ir_own   https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1938
Електричні машини 

050-809-36-23 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Метою навчальної дисципліни "Електричні машини" є формування у студентів здатностей використовувати основні закони електротехніки та електромеханіки при поясненні принципів функціонування електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ); одержання теоретичних і практичних знань процесів електромеханічного перетворення енергії в електричних машинах та трансформаторах, які є основними джерелами та споживачами електричної енергії в сучасному енергетичному процесі; вміння визначати місце, роль та особливості функціонування окремих класів електромеханічних перетворювачів енергії в структурі загальної енергетичної системи. Денна, заочна, дистанційна (з використанням ЕК, платформи Сікорський, Zoom, Viber, Telegram)  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=565 https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&ir_own   https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=565
 Шинкаренко Василь Федорович Моделювання електромеханічних систем 

066-217-22-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 Відповідно до навчальної програми, дисципліна “Моделювання електромеханічних систем” ставить за мету пізнання системних принципів моделювання і сучасних підходів до моделювання в задачах інноваційного синтезу і структурно-системного аналізу електромеханічних об’єктів та систем на їх основі, з можливістю здійснення передбачення нових різновидів електромеханічних систем, а також набуття навичок та вмінь вибору та застосування відповідних моделей для розв’язання широкого кола інноваційних задач сучасної електромеханіки. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram)  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2310  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2310 
 Спеціальні електричні машини

066-217-22-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Метою дисципліни “Спеціальні електричні машини” є пізнання принципів структурної організації і закономірностей еволюції видової різноманітності електричних машин, засвоєння принципів наукової систематики прогресуючої різноманітності структурних і функціональних класів електричних машин, набуття практичних навичок структурного передбачення і інноваційного синтезу принципово нових структурних класів і різновидів спеціальних електричних машин за заданою функцією цілі. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram)  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2310   https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2310
 Основи інноваціійного синтезу електромеханічних систем

066-217-22-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Відповідно до навчальної програми, дисципліна “Основи інноваційного синтезу електромеханічних систем” ставить за мету отримання теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь постановки і розв’язання широкого кола пошукових задач інноваційного спрямування на основі використання системної технології структурного передбачення, методології спрямованого синтезу за умови ефективного використання творчого потенціалу та професійної інтуїції майбутнього спеціаліста.  Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2309  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2309 
 Основи теорії електромеханічних структур

066-217-22-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Метою дисципліни “Основи теорії електромеханічних структур” є формування системно-професійного світогляду молодого науковця на основі пізнання та засвоєння фундаментальних принципів організації та закономірностей еволюції структурної різноманітності ЕМ-систем, набуття вмінь постановки та розв’язання задач системного, міждисциплінарного та інноваційного спрямування з використанням методології генетичного передбачення і інноваційного синтезу нових класів та різновидів електричних машин і систем на їх основі. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram)  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2307  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2307 
 Основи наукових досліджень

066-217-22-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Метою дисципліни “Основи наукових досліджень” є засвоєння студентами базових знань про принципи організації, методологію проведення та оформлення результатів наукового дослідження. Зазначена дисципліна передбачає ознайомлення студентів з понятійним апаратом науки і науковою термінологією, методологічними основами та технологією системних досліджень, вимогами до наукових кваліфікаційних робіт і положеннями наукової етики. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram)  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2306  https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=2306 
Монахов Євген Андрійович  Пакети прикладних програм для моделювання електричних машин 

 096-931-01-76

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Метою курсу є оволодіння студентами необхідними базовими знаннями сучасними системами математичного розрахунку та чисельного аналізу електричних машин та апаратів. 

Платформа Сікорський

Консультація по розкладу календаря 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2463 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2463
Електричні машини

096-931-01-76

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Метою лабораторних та практичних заннять є закріплення теоретичних положень з дисципліни "Електричні машини" та набуття практичних навичок

Платформа Сікорський

Консультація по розкладу календаря 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2696

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2697

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2696

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2697

096-931-01-76

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Метою лабораторних робіт є поглиблення знань по конструкції, принципу дії і теорії мікромашин, застосовуваних у системах автоматичного керування, регулювання та інформатики.

Платформа Сікорський

Консультація по розкладу календаря 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2641 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2641
 Цивінський Сергій Станіславович  Основи автоматизованого проектування ЕМ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Дисципліна «Основи автоматизованого проектування електричних машин» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціалізацією «Електричні машини і апарати» спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни. Опанування основами автоматизованого проектування електричних машин і трансформаторів.  Денна, заочна, дистанційна  https://ecampus.kpi.ua/  https://www.sikorsky-distance.org/ 
 Пакети прикладних програм для конструювання електричних машин  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, заочна, дистанційна   https://ecampus.kpi.ua/   https://www.sikorsky-distance.org/ 
 Васьковський Юрій Миколайович Електричні машини   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Вивчення загального курсу теорії електричних машин   Лекційні курси, практичні і лабораторні заняття, комп'ютерні практикуми з вирішення конкретних задач, виконання розрахунково-графічних і домашніх контрольних робіт. Навчальні програми дисциплін, робочі навчальні програми кредитних модулів і РСО викладені у відповідних курсах MooDle  Навчальні матеріали розміщені в платформі Сікорський (MooDle) в курсах Електричні машини 1, Електричні машини 2 
Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Вивчення сучасних методів і засобів математичного моделювання фізичних процесів в електромеханічних перетворювачах енергії різного типу і призначення.  Лекційні курси, практичні і лабораторні заняття, комп'ютерні практикуми з вирішення конкретних задач, виконання розрахунково-графічних і домашніх контрольних робіт.

Навчальні програми дисциплін,

робочі навчальні програми кредитних модулів і

РСО викладені у відповідних курсах MooDle

Навчальні матеріали розміщені в платформі Сікорський (MooDle) в курсах Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії
Технічна електродинаміка Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Вивчення і практичне застосування методів теорії електромагнітного поля для визначення параметрів і характеристик електричних машин.  Лекційні курси, практичні і лабораторні заняття, комп'ютерні практикуми з вирішення конкретних задач, виконання розрахунково-графічних і домашніх контрольних робіт.

Навчальні програми дисциплін,

робочі навчальні програми кредитних модулів і

РСО викладені у відповідних курсах MooDle

Котлярова Вікторія Володимирівна  Електричні машини   050-995-20-28 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Метою навчальної дисципліни (дистанційного курсу) «Електричні машини» є формування теоретичних знань та практичних навичок у галузі електричних машин і трансформаторів, їх електричних і механічних властивостей, енергетичних і теплових процесів, що мають місце при їх роботі.  Денна, дистанційна (з використанням системи «Електронний кампус», платформи «Сікорський» (Moodle), Zoom, Viber, Telegram, ел. пошти, тел.): лабораторні роботи, практичні заняття, курсовий проект.

В системі «Електронний кампус»: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=193340

На платформі «Сікорський» (Moodle): https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=860 

В системі «Електронний кампус»: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&cm=44182&rcms=159896 На платформі «Сікорський» (Moodle): https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=860  
Вступ до електромеханіки 050-995-20-28 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Метою навчальної дисципліни (дистанційного курсу) «Вступ до електромеханіки» є формування у студентів здатностей використовувати основні закони електротехніки та електромеханіки при поясненні принципів функціонування електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ); використовувати міжсистемні аналогії при характеризуванні електромеханіки в системі знань; визначати місце, роль та особливості функціонування окремих класів електромеханічних перетворювачів енергії в структурі загальної енергетичної системи. Денна прискорена, дистанційна (з використанням системи «Електронний кампус», платформи «Сікорський» (Moodle), Zoom, Viber, Telegram, ел. пошти, тел.): лекції, практичні заняття. В системі «Електронний кампус»: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10139&cm=27328&rcms=&own=1&ssm=cm&tree_list= На платформі «Сікорський» (Moodle): https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1938 В системі «Електронний кампус»: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10139&cm=27328&rcms=all&ssm=cm&tree_list= На платформі «Сікорський» (Moodle): https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1938
Моделювання електромеханічних систем 050-995-20-28 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Метою навчальної дисципліни (дистанційного курсу) «Моделювання електромеханічних систем» є пізнання системних принципів моделювання і сучасних підходів до моделювання в задачах інноваційного синтезу і структурно-системного аналізу електромеханічних об’єктів та систем на їх основі, з можливістю здійснення передбачення нових різновидів електромеханічних систем, а також набуття навичок та вмінь вибору та застосування відповідних моделей для розв’язання широкого кола інноваційних задач сучасної електромеханіки. Денна прискорена, дистанційна (з використанням системи «Електронний кампус», платформи «Сікорський» (Moodle), Zoom, Viber, Telegram, ел. пошти, тел.): лекції, практичні заняття. В системі «Електронний кампус»: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10139&cm=22884&rcms=all&own=1&ssm=cm&tree_list= На платформі «Сікорський» (Moodle): https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=635 В системі «Електронний кампус»: https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10139&cm=22884&rcms=all&ssm=cm&tree_list= На платформі «Сікорський» (Moodle): https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=635
Чумак Вадим Володимирович Електричні машини систем автоматики Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2640  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2640 
Гайденко Юрій Антонович Потужні електромеханічні комплекси – 1. Тягові електричні машини

067-506-19-48

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: вибирати потужні електромеханічні комплекси (ПЕМК), зокрема: тягові електричні машини (ТЕМ) і трансформатори для конкретних умов їх експлуатації; аналізувати фізичні явища та процеси в ТЕМ та трансформаторах; виконувати типові розрахунки параметрів, характеристик та режимів роботи ТЕМ і трансформаторів; розробляти та застосовувати методи і основні правила їх експлуатації. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=209 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=209
Галіновський Олександр Михайлович Основи електромеханотроніки 0683579026 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Методологія побудови та розрахунку елaектромашинно-н перетворювачів машин подвійного живлення в контактному та безконтактному варіантах Аудиторні та дистанційні технології навчання при застосуванні програм Micro-Cap та Mathcad Робочі програми та РСО розміщені в "Campus" КПІ Навчальні матеріали розміщені в "Campus" КПІ
 Гераскін Олександр Анатолійович Надійність електричних машин. Ч. 1 “Вібрації та шуми електричних машин ”  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Значення кредитного модуля «Вібрації та шуми електричних машин» у підготовці фахівців освітньої програми магістерської підготовки «освітньо-наукова», «Електричні машини і апарати»; «освітньо-професійна», «Електричні машини і апарати» за галуззю знань 14 «Електрична інженерія», зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля студенти отримують знання з причин виникнення вібрації в електричних машинах, принципів сучасних методів контролю технічного стану електричних машин і засобів його визначення. Moodle, Telegram, Zoom https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3146 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3146
 Силові трансформатори; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Значення кредитного модуля «Силові трансформатори» у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка»   в рамках освітньої програми бакалаврської підготовки «Електричні станції» полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля студенти отримують знання з конструкції, принципу роботи, суті фізичних явищ та процесів в електричних машинах, типових математичних методів для розрахунку і дослідження електричних машин, їх основних характеристик.  Moodle, Telegram, Zoom https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3142 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3142
Електричні машини Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Значення кредитного модуля «Електричні машини» у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка» в рамках освітньої програми бакалаврської підготовки «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні» полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля студенти отримують знання з конструкції, принципу роботи, суті фізичних явищ та процесів в електричних машинах, типових математичних методів для розрахунку і дослідження електричних машин, їх основних характеристик Moodle, Telegram, Zoom https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2601 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2601
Методи та засоби автоматизованого проектування електричних машин Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Значення кредитного модуля «Методи та засоби автоматизованого проектування електричних машин» у підготовці фахівців освітньої програми магістерської підготовки «освітньо-наукова», «Електричні машини і апарати»;  «освітньо-професійна», «Електричні машини і апарати» за галуззю знань 14 «Електрична інженерія», зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля студенти отримують знання з сучасних методів автоматизованого проектування електричних машин.  Moodle, Telegram, Zoom  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3143 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3143
Математичні методи оптимізації Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Значення кредитного модуля «Математичні методи оптимізації» у підготовці фахівців відповідно до освітньої програми магістерської підготовки «освітньо-наукова», «Електричні машини і апарати» за галуззю знань 14 «Електрична інженерія», зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля студенти отримують знання з сучасних математичних методів оптимізації, що застосовуються в автоматизованому проектуванні електричних машин. Moodle, Telegram, Zoom https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3145 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3145
Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Значення кредитного модуля «Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії» у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в рамках освітньої програми бакалаврської підготовки «Електричні машини і апарати» полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля у студентів формується система здатностей та умінь щодо використання методів та методик математичного моделювання параметрів, характеристик і режимів роботи електричних машин (ЕМ) різного типу при їх проектуванні, розрахунках та проведенні наукових дослідженнях. Moodle, Telegram, Zoom https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3144 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3144
Реуцький Микола Олександрович Електричні машини ч.1
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1280  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1280 
Технологія виробництва електричних машин Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3161 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3161
Електричні машини-2 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3160 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3160
Надійність електричних машин Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3109 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3109
Електричні машини Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3162 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3162
Силові трансформатори Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Денна, дистанційна (Zoom, платформа Сікорський, Viber, Telegram) https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1279 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1279