Наказ № 1363-С від « 17 » квітня 2017 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт (проектів)
студентам 4 курсу, які захищаються в червні 2017 року
6.050702 - «Електромеханіка»
Електричні машини і апарати

Навчальна група ЕМ-31


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП)
51. Бурлуцький Артур Дмитрович Асинхронний двигун приводу насосу. Старший викладач
Дубчак Є. М.
52. Кирилюк Олександр Володимиров Генетичний аналіз та інноваційний синтез суміщених електромеханічних систем затиску для верстатів з числовим програмним керуванням нового покоління. Асистент, к. т. н.
Гайдаєнко Ю. В.
53. Котомов Геннадій Олександрович Частотнокерований трифазний асинхронний двигун приводу електроскутера Доцент, к. т. н.
Реуцький М. О.
54. Кречик Олександр Олександрович Дослідження температурного поля двигуна постійного струму Асистент, к. т. н.
Гераскін О. А.
55. Манжура Тетяна Миколаївна Високовольтний індуктивний електрокотел потужністю 1600 кіловат Доцент, к. т. н.
Чумак В.В.
56. Пахолюк Валентина Романівна Характеристики асинхронних двигунів з фазним та короткозамкненими роторами. Ч.І Пускові характеристики асинхронних двигунів. Доцент, к. т. н
Шиманська А. А.
57. Самчук Богдан Русланович Генетичний аналіз та інноваційний синтез гібридних електромагнітних підшипників для шпиндельних вузлів верстатів з числовим програмним керуванням нового покоління. Асистент, к. т. н.
Гайдаєнко Ю. В.
58. Татевосян Анастас Арменович Дослідження температурного поля синхронного генератора Асистент, к. т. н
Гераскін О. А.
59. Терещенко Олександр Валерійович Розробка експериментального стенда для випробування малопотужних асинхронних двигунів. Асистент, к. т. н.
Коваленко М. А.
60. Труханов Олег Валерійович Розробка експериментального стенда для випробування малопотужних вентильних двигунів Асистент, к. т. н.
Коваленко М. А.
61. Федоричев Денис Ігорович Характеристики асинхронних двигунів з фазним та короткозамкненими роторами. Ч.ІІ Робочі характеристики асинхронних двигунів. Доцент, к. т. н
Шиманська А. А.
62. Якимів Іван Михайлович Генетичний синтез конкурентоспроможних  асинхронних двигунів з тристоронньою активною зоною. Ч.І Рід циліндричних. Професор, д. т. н.
Шинкаренко В. Ф.

 

Навчальна група ЕМ-32


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП)
63. Волчок Євгеній Олександрович Параметри та характеристики асинхронних машин з короткозамкненим ротором в режимах двигунів та генераторів вітроенергетичних установок при зміні параметрів мережі. Ч.ІІ  Порівняльний аналіз параметрів та характеристик асинхронних машин при зміні числа витків обмоток статора. Доцент, к. т. н
Галіновський О.М.
64. Герасименко Євгеній Олександрович Моделювання динамічних характеристик турбогенератора потужністю 320 МВт в анормальних та аварійних режимах роботи Доцент, к. т. н.
Гайденко Ю. А.
65. Добридник Тарас Русланович Трифазний шестиполюсний асинхронний двигун з зовнішнім ротором Доцент, к. т. н
Реуцький М. О.
66. Іванов Олег Андрійович Асинхронний двигун приводу транспортера. Старший викладач
Дубчак Є. М.
67. Ігнатюк Євген Станіславович Універсальний колекторний двигун для побутового використання Асистент
Котлярова В. В.
68. Канівець Денис Анатолійович Динамічні характеристики асинхронного двигуна В100L4Y1 Доцент, к. т. н
Чумак В. В.
69. Ковальчук Дмитро Сергійович Дослідження впливу старіння сталі осердя статора асинхронних двигунів на їх енергетичні характеристики Професор, д. т. н. Васьковський Ю. В.
70. Рябуха Андрій Ігорович Параметри та характеристики асинхронних машин з короткозамкненим ротором в режимах двигунів та генераторів вітроенергетичних установок при зміні параметрів мережі. Ч.І  Методика розрахунку параметрів та характеристик асинхронних машин. Доцент, к. т. н
Галіновський О.М.
71. Рябченко Дмитро Олександрович Дослідження малопотужного резонансного трансформатора Асистент, к. т. н.
Коваленко М. А.
72. Самойленко Андрій Віталійович        Генетичний синтез конкурентоспроможних  асинхронних двигунів з тристоронньою активною зоною. Ч.ІІ Рід тороідальних плоских. Професор, д. т. н. Шинкаренко В. Ф.
73. Скуратовський Ілля Петрович Дослідження температурного поля асинхронного двигуна Асистент, к. т. н
Гераскін О. А.
74. Стулішенко Андрій Сергійович Оцінка стану корпусної ізоляції електричних машин загального призначення методом аналізу вхідного імпедансу Асистент
Котлярова В. В.
75. Тимофєєва Ірина Андріївна Генетичний аналіз та інноваційний синтез синхронних генераторів з обмотками гібридного типу для вітроенергетичних установок Асистент, к. т. н.
Гайдаєнко Ю. В.
76. Худотеплий Роман Михайлович Вплив величини немагнітного проміжку між статором і ротором на характеристики та параметри асинхронного двигуна. Доцент, к. т. н
Цивінський С. С.

 Скачати Наказ № 1363-С від 17.04.2017 р.

Наказ № 1364-С від « 17 » квітня 2017 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт (проектів)
студентам 3 курсу, які захищаються в червні 2017 року
6.050702 - «Електромеханіка»
Електричні машини і апарати

Навчальна група ЕМ-41


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП)
2. Маляр Ірина Віталіївна Автоматизований розрахунок синхронного магнітоелектричного генератора з аксіальним магнітним потоком. Ч.ІІ Варіаційний розрахунок генератора в середовищі Matlab Асистент
Монахов Є. А.
3. Павлова Маргарита Олегівна Автоматизований розрахунок синхронного магнітоелектричного генератора з аксіальним магнітним потоком. Ч.І Методика розрахунку генератора та аналіз характеристик в середовищі Matlab Асистент
Монахов Є. А.

 Скачати Наказ № 1364-С від 17.04.2017 р.