Наказ № 4473-с від 15.11.2016 р.

Спеціальність - 7.05070201 «Електричні машини і апарати»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Навчальна група ЕМ-51с


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломного проекту (роботи) Посада, вчені ступ. та звання, ПІБ керів. ДП (ДР)
16. Березін Богдан Валерійович Синхронний турбогенератор з водно-водневою системою охолодження для теплових електро-станцій. Доцент, к. т. н.
Цивінський С. С.
17. Бобрієнко Тарас Вячеславович Аналіз параметрів трифазного двохобмоткового трансформатора. Асистент, к. т. н.
Коваленко М. А
18. Борозенко Вячеслав Васильович Кроковий двигун для копіювального апарату. Доцент, к. т. н.
Шиманська А. А.
19. Виноградський Сергій Іванович Характеристики трифазного асинхронного двигуна при живленні від однофазної мережі. Доцент, к. т. н.
Шиманська А. А.
20. Вишневський Олексій Володимирович Оптимізація трифазно-однофазного асинхронного мікродвигуна. Асистент
Котлярова В. В
21. Єрмаков Владислав Дмитрович Асинхронний двигун приводу живильного насосу теплоелектростанції. Старший викладач
Дубчак Є. М.
22. Мовчан Вадим Вікторович Асинхронний двигун газотранспортної системи з детандертурбіною. Доцент, к. т. н.
Реуцький М. О.
23. Наум Михайло Михайлович Стенд для випробувань синхронного двигуна з постійними магнітами. Асистент
Монахов Є. А.
24. Ничипорук Богдан Анатолійович Аналіз температурного поля в роторі турбогенератора. Асистент, к. т. н.
Гераскін О. А
25. Углик Сергій Миколайович Генетичний аналіз та інноваційний синтез електромеханічних затискних патронів. Асистент
Гайдаєнко Ю. В.
26. Шаравара Сергій Павлович Допоміжний електромеханічний привод для електротельфера Т-500. Доцент, к. т. н.
Чумак В.В.

Декан ФЕА                О. С. Яндульський