Розклад занять та консультацій викладачів кафедри електромеханіки

(ІІ семестр 2023/2024 н.р.)

Розклад занять

Розклад консультацій викладачів

Перелік освітніх компонент, за якими кафедра ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ здійснює практичну підготовку (окремі види занять) в очному режимі ІІ семестру 2023-2024 н.р. за 141 ОПП бакалавр (Електричні машини і апарати).

Назва освітнього компоненту Шифр групи Вид очних занять Місце проведення заняття
Електричні машини систем автоматики ЕМ-11 лабораторні лабораторія 219-20
Експлуатація електричних машин ЕМ-01 практичні лабораторія 011-20
Безконтактні регульовані електричні машини ЕМ-01 практичні лабораторія 011-20