Наказ № 1406-с від « 18 » квітня 2016 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт на 2016 рік
напрям підготовки - 6.050702 - «Електромеханіка»
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр електромеханіки

Навчальна група ЕМ-21


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника ДР
59. Бєлкін Сергій Володимирович Динамічні режими роботи асинхронного двигуна при живленні від комбінованого автономного джерела (ДР) Ст. викл., к.т.н.
Цивінський С.С.
60. Гашута Дмитро Сергійович Математичне моделювання електромагнітних сил та механічних напружень в турбогенераторі (ДР) Асист., к.т.н
Гераскін О.А.
61. Дуднік Павло Вікторович Синтез і аналіз структур суміщених гідрогенераторів з магнітоелектричним збудженням (ДР) Асистент
Котлярова В.В.
62. Зелінський Дмитро Сергійович Універсальний колекторний двигун для приводу побутових механізмов (ДР) Асистент
Котлярова В.В.
63. Кошикар Іван Юрійович Математичне моделювання безконтактного магнітоелектричного синхронного генератора (ДР) Асистент, к.т.н.
Коваленко М.А.
64. Наталушко Костянтин Вікторович Структурний синтез електричних машин з пазуроподібним  ротором на основі розшифрування їх генетичної програми (ДР) Проф. д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
65. Павловська Катерина Владиславівна Оцінка теплового стану та енергетичних показників асинхронного двигуна при різних режимах експлуатації (ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
66. Панасенко Дмитро Олексійович Створення автоматизованої програми для складання сертифікату асинхронного двигуна загального призначення за результатами нормативних випробувань (ДР) Доц. к.т.н
Чумак В.В.
67. Пелипенко Костянтин Олександрович Синхронний реактивний двигун для використання в системах вентиляції (ДР) Доц. к.т.н.
Гайденко Ю.А.
68. Райчев Петро Олегович Інноваційний синтез високошвидкісної асинхронної машини з рухомим індуктором (ДР) Проф. д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
69. Стельмащук Олександр Анатолійович Автосервісний магнітоелектричний двигун постійного струму (ДР) Асистент
Котлярова В.В.
70. Шангарєєва Дарія Андріївна Електромагнітні параметри асинхронного двигуна за умови наявності статичного ексцентриситету ротора (ДР) Асист., к.т.н
Гераскін О.А.
71. Щерба Володимир Юрійович Математичне моделювання двигуна постійного струму (ДР) Асист., к.т.н
Гераскін О.А.

 

Навчальна група ЕМ-22


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника ДР

72. Войтов Андрій Васильович Електромагнітний момент асинхронного двигуна при спотворенні напруги живлення (ДР) Проф. д.т.н. Васьковський Ю.М.
73. Войтов Павло Васильович Вплив дефектів короткозамкненого ротора асинхронного двигуна на електромагнітний момент (ДР) Проф. д.т.н. Васьковський Ю.М.
74. Галдінов Михайло Васильович Розрахунок двигуна постійного струму за натурним
зразком. (ДР)
Ст. викл., к.т.н.
Цивінський С.С.
75. Духно Роман Павлович Моделювання дефектів активної сталі асинхронних двигунів загального призначення (ДР) Доц. к.т.н
Чумак В.В.
76. Жовнуватий Олександр Сергійович Удосконалення конструкції  вентильного реактивного двигуна для приводу вентилятора (ДР) Доц. к.т.н.
Гайденко Ю.А.
77. Кньовець Василь Васильович Генетичний аналіз та інноваційний синтез суміщених електромеханічних перетворювачів енергії морських хвиль. Комплексна робота. Ч. 2 (ДР) Асистент
Гайдаєнко Ю.В.
78. Ліс Вадим Олександрович Розрахунок хвильових процесів в обмотках електричних машин за допомогою ланцюгових схем заміщення (ДР) Доц. к.т.н
Чумак В.В.
79. Мишко Володимир Миколайович Генетичний аналіз та інноваційний синтез суміщених електромеханічних перетворювачів енергії морських хвиль. Комплексна робота. Ч. 1 (ДР) Асистент
Гайдаєнко Ю.В.
80. Московий Сергій Андрійович Розрахунок асинхронного двигуна з фазним ротором   за натурним зразком (ДР) Ст. викл., к.т.н.
Цивінський С.С.
81. Нечай Володимир Олександрович Генетичний аналіз та інноваційний синтез суміщених електромеханічних перетворювачів енергії морських хвиль. Комплексна робота. Ч. 3 Асистент
Гайдаєнко Ю.В.
82. Низкогуз Поліна Володимирівна Розробка експериментального стенду для дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором малої потужності. Комплексна робота. Ч. 2 Асистент, к.т.н.
Коваленко М.А.
83. Пульвердієва Катерина Олександрівна Розробка експериментального стенду для дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором малої потужності. Комплексна робота. Ч. 1 Асистент, к.т.н.
Коваленко М.А.

 Скачати Наказ № 1406-с від 18.04.2016 р.