"Освітньо-науковий рівень (PhD)"

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (основна).

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (додаткова).

Теми дисертаційних робіт вступників до PhD аспірантури у 2019 році


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта Назва дисертаційної роботи Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника Анотація / Повний текст
1. Стулішенко Андрій Сергійович Високочастотні методи діагностики ізоляції електричних машин зі всипними Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
 
2. Ігнатюк Євген Станіславович Комплексна оцінка стану міжлистової ізоляції шихтованих магнітопроводів електричних машин Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.