Освітньо-професійна програма

Опис освітньо-професійної програми

     Оновлена освітньо-професійна програма (ОПП) «Електричні машини і апарати» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2021 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (наказ № НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.).

     Мета ОПП відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки та полягає у підготовці фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем в електроенергетичній, електротехнічній і електромеханічній галузях. Зокрема в сферах розробки, вдосконалення, модернізації, експлуатації та дослідження електромеханічних перетворювачів енергії – електричних машин і апаратів, електромеханічних та електротехнічних комплексів і їх компонентів.

     Програма базується на загальновідомих наукових положеннях із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку електроенергетичної та електромеханічної галузей, орієнтує на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: розробка промислових електромеханічних систем; розробка та впровадження електромеханічних перетворювачів енергії; розробка автоматизованих електроприводів, електричних машин, електричних апаратів, електротехнічних пристроїв та електротехнологічних комплексів.

     Освітня програма побудована таким чином, що здобувачі отримують знання, вміння та навички як із фундаментальних освітніх компонент за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», так із профільних, які стосуються суто самої освітньої програми. Крім того, ОПП надає здобувачам можливість вільного вибору навчальних дисциплін згідно з профілем кафедри. Опанування додаткових фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, в сукупності, забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшої професійної діяльності.

     Фахівці які пройшли підготовку за даною ОПП здатні використовувати сучасні принципи і технології енергозаощадження, сучасні методи математичного і комп’ютерного моделювання (включаючи САПР) та здатні працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства.

sertefikat OPP bak EM

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. Завантажити 

 

Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма 2023 Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2023 Завантажити
 Навчальний план (денна прискорена форма) 2023 Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2023  Завантажити
 Навчальний план (заочна прискорена форма) 2023  Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2022  Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2022  Завантажити
 Навчальний план (денна прискорена форма) 2022  Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2022  Завантажити
 Навчальний план (заочна прискорена форма) 2022  Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2021  Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2021  Завантажити
 Навчальний план (денна прискорена форма) 2021  Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2021  Завантажити
 Навчальний план (заочна прискорена форма) 2021  Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2020  Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2020  Завантажити
 Навчальний план (денна прискорена форма) 2020  Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2020  Завантажити
 Навчальний план (заочна прискорена форма) 2020  Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2018  Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2018  Завантажити
 Навчальний план (денна прискорена форма) 2018 Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2018 Завантажити
 Навчальний план (заочна прискорена форма) 2018 Завантажити

 

Робочі навчальні плани на 2023/2024 н.р.

 

 Форма навчання 
 Курс (рік набору) 
 Робочі навчальні плани 
 Денна 1 курс (набір 2023) Завантажити
2 курс (набір 2022)  
3 курс (набір 2021)  
4 курс (набір 2020)  
 Денна прискорена 1 курс (набір 2023)  
2 курс (набір 2022)  
3 курс (набір 2021)  
 Заочна 2 курс (набір 2022)  
 Заочна прискорена 2 курс (набір 2022)  

Робочі навчальні плани на 2022/2023 н.р.

 Форма навчання 
 Курс (рік набору) 
 Робочі навчальні плани 
 Денна 1 курс (набір 2022) Завантажити
2 курс (набір 2021) Завантажити
3 курс (набір 2020) Завантажити
4 курс (набір 2019) Завантажити
 Денна прискорена 1 курс (набір 2022) Завантажити
2 курс (набір 2021) Завантажити
3 курс (набір 2020) Завантажити
 Заочна 1 курс (набір 2022) Завантажити
 Заочна прискорена 1 курс (набір 2022) Завантажити

 

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

 Відгук від директора компанії ТОВ "Поло-Електро", Віталія ВАБИЩЕВА  Завантажити 
 Відгук від директора компанії ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАНДАРТ ЕЛЕКТРО», Сергія ЖУКА  Завантажити 
 Відгук від директора компанії ООО «Діада Груп», Петра ДАНИЛЯКА  Завантажити 
 Відгук від першого застапника директора ДП «Науково-дослідний інститут КВАНТ» (Державний концерн "Укроборонпром"), В.В. Положенцева  Завантажити 
 Відгук від директора компанії ТОВ «Кабель-Інвест», С.Л. Цвілій  Завантажити 
 Відгук від директора компанії ТОВ «Кабель-Інвест», С.Л. Цвілій на освітньо-наукову програму  Завантажити 

 

Витяги з протоколів засідання кафедри електромеханіки, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

 Витяг з протоколу про створення проєктної групи з розробки та оновлення освітньої програми  Завантажити 
 Витяг з протоколу про обговорення пропозицій від роботодавців та академічної спільноти  Завантажити 
 Витяг з протоколу про затвердження освітньої програми  Завантажити 
 Витяг з протоколу засідання НМК факультету електроенерготехніки та автоматики №3 від 25.11.2021 року про затвердження освтньо-професійних програм бакалавра факультету електроенерготехніки та автоматики Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів на 2022/2023 навчальний рік  Завантажити