Department of Electromechanics -

is the 1-st electromechanical department in Ukraine.

      trains specialists in the special fields as  "Electrical machines and apparatus" (the base specialty) and "Resource-saving and diagnostic of electrical machines and apparatus" (the new specialty) for work at the enterprises and the scientific organizations. The Department of ELECTROMECANICS is one of the core Departments of FAE NTUU "KPI".

The Department trains specialists in the fields of:

  • Development and operation of electromechanical complexes for power generation systems (NPP, CHP, autonomous systems), and power supply and power consumption systems of enterprises with the use of modern resource-efficient technologies and new modern diagnostic technique for electromechanical energy convertors – electrical generators and motors as well as transformers and electrical apparatus of different purposes;
  • Development, manufacturing and operation  of electrical machines  and apparatus of general and special purposes;
  • Scientific research, design and implementation of modern electromechanical and electro-mechatronic systems (micro machines, electromechanical devices for automatics, special and technology electromechanical systems etc.).

За спеціальністю "Електричні машини та апарати" студенти-електромеханіки отримують необхідні знання і уміння для розв'язання як типових, так і нестандартних пошукових задач інноваційної спрямованості, що надає їм можливість приймати безпосередньо участь у пошукових дослідженнях, створенні принципово нових типів електричних машин та їх патентуванні.

Кафедра має високорозвинену лабораторну базу, сучасну комп'ютерну техніку з виходом в мережу INTERNET.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри, в складі трьох професорів і докторів наук та сьоми доцентів, кандидатів технічних наук.

Починаючи з молодших курсів, у підготовці майбутніх фахівців використовуються новітні досягнення з генетичної та структурної електромеханіки, електронної, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки при широкому практичному застосуванні сучасних комп'ютерних технологій.

Випускники кафедри працюють у науково-дослідних та проектних організаціях і КБ, на промислових підприємствах у галузі постачання та використання електроенергії, а також в структурах середнього та великого бізнесу.