Наказ № 402/2-с від « 16 » квітня 2014 р.

Кафедра електромеханіки теми магістерських дисертацій 8.05070201 - Електричні машини та апарати

Навчальна група ЕМ-81м


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації Посада,вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника МД
1. Абрамов Максим Володимирович Режими роботи синхронно-асинхронних турбогенераторів Проф., д.т.н. Ю.М. Васьковський
2. Давидюк Сергій Васильович Енергозберігаючі режими експлуатації асинхронного двигуна Доц., к.т.н. М.О. Реуцький
3. Маляренко Станіслав Олександрович Електрогенератор коливального руху для хвильової електростанції Проф., д.т.н. В.Ф. Шинкаренко
4. Мішуков Кирило Юрійович Параметри і характеристики асинхронних двигунів приводного комплексу кар’єрного екскаватора Проф., д.т.н. Ю.М. Васьковський
5. Мошняга Тарас Артурович Інноваційний синтез синхронних двигунів з двосторонньою активною зоною і збудженням від постійних магнітів Проф., д.т.н. В.Ф. Шинкаренко
6. Труфанов Владислав Андрійович Порівняльний аналіз різних типів конструкцій синхронних двигунів з постійними магнітами для застосування на електротранспорті Доц., к.т.н. Ю.А. Гайденко
7. Полунін Артем Сергійович Моделювання та аналіз фізичних процесів у вентильно-індукторних тягових двигунах з метою покращення їх характеристик Доц., к.т.н. Ю.А. Гайденко
8. Федорова Світлана Сергіївна Магнітоелектричний генератор для теплової машини Доц., к.т.н. В.В. Чумак

Наказ № 402/2-с від « 16 » квітня 2014 р.