С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

І півріччя 2014 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Січень

Давиденко О. Г.
Напрями і засоби підвищення ефективності електромеханічного обладнання електровозів в умовах ремонтних підприємств.

Коваленко М.А.
Методи підвищення чутливості діагностики малорозвинутих дефектів ротора
асинхронного двигуна.

Лютий

Гайденко Ю. А.
Особливості проектування тягових синхронних двигунів з постійними магнітами з «колекторною» конструкцією ротора.

Гераскін О. А.
Вплив несиметрії напруги живлення на вібраційні параметри асинхронного двигуна.

Березень

Шинкаренко В.Ф., Гайдаєнко Ю. В.
Результати розшифровки генетичних програм гібридних електромеханічних об’єктів.

Котлярова В.В., Новрузов М.С.
Створення генетичного банку даних електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії та розробка рекомендацій щодо використання його інформаційного потенціалу в інноваційних задачах пошукового проектування.

Квітень

Шинкаренко В. Ф.
Горизонтальне перенесення інформації і конвергентні моделі еволюції в структурній електромеханіці.

Чумак В.В.
Післяремонтні випробування активного заліза електричних машин.

Шиманська А. А., Кравцов Д. А.
Можливості використання електричних двигунів для робототехніки на прикладі діючої моделі.

Травень

Шиманська А. А.
Концепція викладання оновленого курсу лекцій по дисципліні “Вступ до електромеханіки”.

Монахов Є.А.
Торцевий магнітоелектричний синхронний генератор.