Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра (2022)

Скачати pdf

Ф-КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної та освітньо-наукової програми «Електричні машини і апарати » спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталог ОПП pdf

Каталог ОНП pdf

Кафедральний КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Електричні машини і апарати" за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Скачати pdf

Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту дипломного проекту ( роботи )

Скачати pdf   Скачати doc

Структура дипломного проекту (роботи)

Скачати pdf   Скачати doc

Вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломну роботу бакалавра

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломну роботу бакалавра (прискореники)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломну роботу, бакалавр

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломну роботу, бакалавр (прискореники)

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на ДР бакалавра

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук керівника ДР бакалавра

Скачати pdf   Скачати doc

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на магістерську дисертацію

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на магістерську дисертацію

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на магістерську дисертацію

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук наукового керівника магістерської дисертації

Скачати pdf   Скачати doc

Заява на отримання диплому міжнародного зразка

Скачати

ПОЛОЖЕННЯ про державну атестацію студентів НТУУ "КПІ"

Скачати

Бланк анотації до дипломної роботи (проекту)

Скачати

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей

Скачати