С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

ІІ півріччя 2015 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Вересень

Котлярова В. В.
Структурний синтез електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії (за матеріалами дисертації).

Жовтень

Шинкаренко В. Ф.
Природа міждисциплінарних структурних гомологій (на прикладі електромеханічних і механічних систем)

Коваленко М. А.
Безконтактні електричні машини - свіжий погляд на старі об'єкти.

Листопад

Шиманська А. А.
Генетична програма як основа таксономічної структури геносистематики класу суміщених електромеханічних систем типу «мотор-шпиндель»

Коваленко М. А., Рудківський Б. О.
Математичне моделювання біполярних та уніполярних крокових двигунів.

Грудень

Гераскін О. А.
Нерівномірність зміни магнітної індукції явнополюсного синхронного генератора при ушкодженні обмотки збудження.