Admission to the diploma of junior specialist

Specialty 141 "Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics"
specialization "Electric machines and apparatuses"

Entrants! If you have graduated from college or technical school and received a diploma of a junior specialist, you have the right to enter on the basis of your diploma to the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" and study on a budget under the shortened program.

kpi 2 dip 2021 small

Regardless of the specialty you received in college or college, for admission to the budget of full-time and part-time education FEA is necessary

-provide EIT certificates in Ukrainian language and literature / Ukrainian language and mathematics for admission by state order;

- provide EIT certificates in Ukrainian language and literature / Ukrainian language and in mathematics or history of Ukraine or geography or chemistry or biology or physics or foreign language of choice for admission to study at the expense of individuals and/or legal entities for extra-clear form of education

- take an entrance test in physics (or re-enumerate the grades you received at the External Independent Evaluation and claim seats by state order).

Remember! If you plan to take exams, you need to submit documents from July 14 to July 23 inclusive!

Exams last from July 24 to July 26.

We are waiting for you!

 

Key dates

Dear entrants! Due to the COVID-19 pandemic and quarantine measures, changes are possible in time. Stay attentive to updates!

01 лютого – 05 березня -1- Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні
28 березня -2- ЗНО – математика
01 червня -3- ЗНО – українська мова / українська мова та література
10 червня -4- ЗНО – біологія
14 липня -5- Початок прийому заяв та документів
23 липня 18:00 -6- Закінчення прийому заяв та документів
24 – 26 липня -7- Строки проведення вступних випробувань
не пізніше 27 липня -8- Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
18:00 02 серпня -9- Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 05 вересня -10- Зарахування вступників за державним замовленням
17:00 12 серпня -11- Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 17 серпня -12- Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

 

Dear entrants! Due to the COVID-19 pandemic and quarantine measures, changes are possible in time. Stay attentive to updates!

 

Stages of the admission campaign and work schedule of the Admissions Committee

Address of the Admission Committee of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Admission rules to the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" in 2021

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Tuition fees in the 2020/2021 academic year

 -----------------------------------------------

More detailed information on the website of the Admission Committee of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" in the section "Admission to the 1st year (Admission to the diploma of junior specialist)"

   

Попередня реєстрація

Якщо Ви хочете вступити до КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ви можете заповнити анкету попередньої реєстрації.


Перелік споріднених спеціальностей для вступу на бакалаврат
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

Назва спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” (згідно переліку 2014р.) Код спеціальності
Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті 5.05020204
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
Механізація та автоматизація торфового виробництва 5.05030201
Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів 5.05050202
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 5.05060101
Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок 5.05060201
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 5.05060301
Монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем 5.05070101
Будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
Електропостачання 5.05070103
Монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд 5.05070104
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
Монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
Монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
Виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
Виробництво автоматизованих електротермічних систем 5.05070203
Експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки 5.05080201
Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 5.05080202
Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 5.05090301
Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 5.05090303
Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку 5.05090304
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 5.05090306
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів 5.05110302
Монтаж i обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
Будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
Судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах 5.07010404
Експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден 5.07010406
Експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
Технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 5.07010501
Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць 5.07010504
Обслуговування устаткування та систем тепло енергопостачання в аграрно-промисловому комплексі 5.10010101
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі 5.10010102
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201

СПИСОК СПОРІДНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (Скачати)

Абітурієнти ОКР «молодший спеціаліст», спеціальності яких не входять до списку споріднених, також можуть вступати на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) додатково склавши випробування (екзамен) за наступною програмою:

ПРОГРАМА додаткового випробування
для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Завантажити