БЕЗКОНТАКТНИЙ АСИНХРОНІЗОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР ПРИ КОМБІНОВАНОМУ КЕРУВАННІ ЗБУДЖЕННЯМ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Наведено результати досліджень математичної моделі безконтактного асинхронізованого генератора з каскадним багатофазним електромашинним збудником і безпосереднім перетворювачем частоти з природною комутацією та модульованою вхідною напругою при роботі генератора з інфранизькою частотою збудження та управлінні збудженням по ланцюгу збудження збудника й куту керування тиристорами.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, збудник, перетворювач, комбінований.

Галиновский А. М. Бесконтактный асинхронизированный генератор при комбинированном управлении возбуждением / А. М. Галиновский, В. А. Бобер // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук : КрНУ, 2012. – № 1/2012 (17). – С. 51–57.

Read more: БЕЗКОНТАКТНИЙ АСИНХРОНІЗОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР ПРИ КОМБІНОВАНОМУ КЕРУВАННІ ЗБУДЖЕННЯМ