Наказ № 382/2-с від « 10 » квітня 2015 р.

Кафедра електромеханіки теми магістерських дисертацій 8.05070201 - Електричні машини та апарати

Навчальна група ЕМ-31м


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації Посада,вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника МД
1. Войтенко Владислав Володимирович Системи технічного вібродіагностування рухомих вузлів електромеханічного обладнання з автономними вимірювальними перетворювачами. Доц., к.т.н.
В.В. Чумак
2. Кобзенко Любов Миколаївна Розшифрування генетичної програми і груповий синтез електромеханічних дезінтеграторів з максимальним використанням активного об’єму Проф., д.т.н.
В.Ф. Шинкаренко
3. Осійчук Роман Ігорович Порівняльний структурно-системний аналіз  одно- і двообмоткових  електромеханічних дезінтеграторів Проф., д.т.н.
В.Ф. Шинкаренко
4. Отрішко Павло Васильович Структурне передбачення і інноваційний синтез складних електромеханічних систем за інформацією одного представника класу Проф., д.т.н.
В.Ф. Шинкаренко
5. Попович Віталій Олександрович Визначення характеристик тягового синхронного двигуна з постійними магнітами на основі коло-польових математичних моделей Доц., к.т.н.
Ю.А. Гайденко
6. Трінчук Данило Ярославович Дослідження експлуатаційних режимів машин постійного струму транспортних установок Доц., к.т.н.
М.О. Реуцький
7. Укотич Євген Сергійович Автоматизована система ударної діагностики електротехнічного обладнання  з блоком прогнозу їх відмов Доц., к.т.н.
В.В. Чумак
8. Хуторний Ігор Володимирович Моделювання та оптимізація конструкції ротора потужного тягового двигуна з тангенційно намагніченими постійними магнітами Проф., д.т.н.
Ю.М. Васьковський
9. Чеботок Дар'я Сергіївна Обгрунтування та вибір параметрів потужного тягового синхронного двигуна з постійними магнітами, призначеного для вантажного автомобіля. Проф., д.т.н.
Ю.М. Васьковський

Наказ № 482/2-с від « 10 » квітня 2015 р.