С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

І півріччя 2015 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Березень

Гайдаєнко Ю. В.
Методи інноваційного синтезу гібридних електромеханічних чтруктур (за матеріалами оформленої кашдидатської дисертації)

Цивінський С.С.
Удосконалення демпферних систем потужних синхронних машин (за матеріалами оформленої кашдидатської дисертації)

Квітень

Чумак В.В.
Умпульсна діагностика ізоляції електричних машин

Котлярова В.В., Кобзенко Л.М.
Груповий синтез електромеханічних дезінтеграторів з максимальним використання.м активного об'єму.

Отрішко П.В.
Природа емерджентності в електромеханічних структурах гібридного типу.

Травень

Галіновський О.М.
Електромашннно-вентильні перетворювачі машин подвійного живлення.

Гераскін О.А.
Вплив ушкоджень статора на вібраційні параметри асинхронного двигуна.