С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

ІІ півріччя 2014 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Вересень

Шинкаренко В. Ф., Котлярова В. В.
Генетична програма та інноваційний синтез однообмоткових електромеханічних дезінтеграторів з максимальним використанням активного об’єму.

Жовтень

Коваленко М. А.
Методи та засоби тестової діагностики дефектів ротора короткозамкнених асинхронних двигунів (за матеріалами дисертації).

Котлярова В. В.
Чисельне моделювання та фізичне дослідження розподілу магнітного поля в активних зонах електромеханічних дезінтеграторів (за матеріалами дисертації).

Листопад

Гайдаєнко Ю. В.
Генетична програма та генетичні моделі синтезу гібридних, суміщених ЕМ-систем типу „мотор-колесо”

Шиманська А. А.
Проблеми термінології нового наукового напрямку „Генетична електромеханіка” та шляхи їх вирішення

Грудень

Гераскін О. А.
Вплив ушкоджень ротора на вібраційні параметри асинхронного двигуна