Наказ № 411/2с від 21.04.2015 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт на 2015 рік
напрям підготовки - 6.050702 - «Електромеханіка»
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр електромеханіки

Навчальна група ЕМ-11


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника ДР
1. Виноградський Сергій Іванович Принципи і моделі структуроутворення асинхронних двигунів. Ч.2  (комплексна ДР). Асист. к.т.н.
Шиманська А.А.
2. Вишневський Олексій Володимирович Віброзбуджуючі сили в асинхронному двигуні за умови наявності  кутового ексцентриситету ротора (ДР) Асист., к.т.н.
Гераскін О.А.
3. Вознюк Сергій Анатолійович Синтез і аналіз генетичних програм електромеханічних дезінтеграторів близнюкових  видів. (ДР) Асистент
Котлярова В.В.
4. Дагаєв Микита Олександрович Інноваційний структурний синтез гібридних суміщених електромеханічних об’єктів для приводу  медичних центрифуг (ДР) Асистент
Гайдаєнко Ю.В.
5. Йож Володимир Вікторович Моделювання характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором в несиметричних режимах (ДР) Доц., к.т.н.
Гайденко Ю.А.
6. Наум Михайло Михайлович Розрахунок двигуна постійного струму за натурним зразком. (ДР) Ст. викладач
Цивінський С.С.
7. Ничипорук Богдан Анатолійович Віброзбуджуючі сили в асинхронному двигуні за умови наявності ушкоджень обмотки статора (ДР) Асист., к.т.н.
Гераскін О.А.
8. Пода Михайло Валерійович Математичне моделювання віброзбуджуючих сил в турбогенераторі за умови наявності прогину ротора (ДР) Асист., к.т.н.
Гераскін О.А.
9. Рудківський Богдан Олегович Математичне моделювання уніполярного крокового двигуна (ДР) Асистент
Коваленко М.А.
10. Стариш Олександр Георгійович Синтез і аналіз генетичних програм електромеханічних дезінтеграторів базових  видів. (ДР) Асистент
Котлярова В.В.
11. Шаравара Сергій Павлович Синхронний магнітоелектричний генератор для енергетичної установки малої потужності (ДР) Доц. к.т.н.
Чумак В.В.

 

Навчальна група ЕМ-12


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника ДР

12. Березін Богдан Валерійович Удосконалення тягового лінійного двигуна з розподіленою активною структурою для конвеєрного потяга (ДР) Проф. д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
13. Бобрієнко Тарас В'ячеславович Математичне моделювання малопотужного трифазного трансформатора (ДР) Асистент
Коваленко М.А.
14. Борозенко Вячеслав Васильович Принципи і моделі структуроутворення асинхронних двигунів. Ч.1 (комплексна ДР) Асист. к.т.н.
Шиманська А.А
15. Весельський Роман Віталійович Дослідження роботи асинхронного двигуна при змінному моменті навантаження Ч.1 (комплексна ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
16. Єрмаков Владислав Дмитрович Дослідження роботи асинхронного двигуна при змінному моменті навантаження Ч.2 (комплексна ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
17. Мацюк Дмитро Сергійович Розробка експериментального стенду для випробування уніполярного крокового двигуна (ДР) Асистент
Коваленко М.А.
18. Мовчан Вадим Вікторович Дослідження машин змінного струму з використанням цифрового вимірювального комплексу (ДР) Ст. викладач
Дубчак Є.М.
19. Мостовий Вадим Миколайович Розрахунок асинхронного двигуна за натурним зразком (ДР) Ст. викладач
Цивінський С.С.
20. Мощенко Микита Олексійович Синхронний двигун для газоперекачувального агрегату (ДП) Ст. викладач
Цивінський С.С.
21. Углик Сергій Миколайович Інноваційний структурний синтез гібридних суміщених електромеханічних систем типу «генератор-вітроколесо» (ДР) Асистент
Гайдаєнко Ю.В.

 Скачати Наказ № 411/2с від 21.04.2015 р.