Наказ № 1407-с  від  « 18 » квітня 2016 р.

Кафедра електромеханіки теми магістерських дисертацій 8.05070201 - Електричні машини та апарати

Навчальна група ЕМ-31м


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації Посада,вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника МД
26. Безязиченко Владислав Русланович Синтез суміщених електромеханічних систем типу «Мотор-шпиндель» для багатокоординатних верстатів нового покоління Проф., д.т.н.
В.Ф. Шинкаренко
27. Євдокименко Артем Олександрович Коло-польове моделювання характеристик тягових асинхронних двигунів для виявлення та оцінки дефектів обмотки ротора Доц., к.т.н.
 Ю.А. Гайденко
28. Жук Сергій Олександрович Дослідження асинхронного двигуна класу енергоефективності   ІЕ2 за допомогою цифрового вимірювального комплексу Доц., к.т.н.
 М.О. Реуцький
29. Кравчук Владислав Анатолійович Діагностика коротких замикань обмотки статора асинхронного двигуна методом аналізу його пускових характеристик. Комплексна робота. Ч.2 Проф., д.т.н.
Ю.М.Васьковський
30. Макєйкін Іван Сергійович Діагностика ушкоджень конструкції ротора короткозамкненого асинхронного двигуна методом аналізу його пускових характеристик. Комплексна робота. Ч.1 Проф., д.т.н.
Ю.М.Васьковський
31. Озімінський Володимир Олегович Структурне передбачення і інноваційний синтез нових різновидів двигунів з котким ротором на основі розшифровки і аналізу їх генетичних програм Проф., д.т.н.
В.Ф. Шинкаренко
32. Пігурський Олександр Володимирович Магнітоелектричний генератор циліндричної конструкції для малопотужних автономних енергокомплексів Доц., к.т.н.
 В.В. Чумак
33. Пташніков Семен Сергійович Торцевий синхронний генератор з постійними магнітами Доц., к.т.н.
 В.В. Чумак

Наказ № 1407-с від « 18 » квітня 2016 р.