Дуальна освіта

      Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти регламентується Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://osvita.kpi.ua/node/168). За погодженням з суб’єктом господарювання за ОПП може бути організовано навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти для здобувачів вищої освіти, які навчаються за очною формою навчання й виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у суб’єкта господарювання, що володіє ресурсами, необхідними для здійснення практичного навчання здобувачів вищої освіти на робочому місці в поєднанні з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору, з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах реальної професійної діяльності.

 

     На початку 2022 року між КПІ імені Ігоря Сікорського та Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київтеплоеннерго» був заключений договір «Про дуальну форму здобуття вищої освіти» який дає можливість здобувачам факультету електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» навчатися за дуальною формою освіти.

Договір про дуальну освіту з КП Київтеплоенерго - 2022