Наказ № 3260-С  від  « 09 » листопада 2020 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітня програма (Спеціалізація): «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-91мп


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Рецензент Анотація / Повний текст
1. Білоус Дмитро Михайлович Колекторний двигун зі збудженням від постійного магніту кільцевої форми Доцент, к.т.н. Чумак В.В.  
2. Кужба Михайло Андрійович Електромеханічний комплекс для тривимірного друку Доцент, к.т.н. Реуцький М.О.  
3. Матвєєв Денис Валерійович Електромеханічна система для приводу легкого літального апарату типу квадрокоптер Професор, д.т.н. Васьковський Ю.М.  
4. Міщенко Роман Володимирович Синхронний магнітоелектричний генератор торцевого типу без осердя для вітроустановки Асистент, к.т.н. Монахов Є.А.  
5. П’ятаков Костянтин Романович Дослідження та покращення експлуатаційних характеристик вибухобезпечного асинхронного двигуна, що працює від перетворювача частоти Доцент, к.т.н. Цивінський С.С.  
6. Татарінов Костянтин Михайлович Оптимізація конструкції демпферної обмотки синхронного генератора Доцент, к.т.н. Гераскін О.А.  
7. Фальченко Максим Юрійович Експериментальні дослідження тягового електродвигуна для спеціалізованого транспортного засобу Завідувач кафедри, професор, д.т.н. Шинкаренко В.Ф.  
8. Федоренко Антон Сергійович Підвищення енергетичних показників асинхронного двигуна приводу насосу Ст. викладач Дубчак Є.М.  
9. Чумак Євгеній Сергійович Оцінка ефективності застосування "Масиву Хальбаха" в електричних машинах з постійними магнітами Доцент, к.т.н. Гайденко Ю.А.  

Наказ № 3260-С від « 09 » листопада 2020 р.