Наказ № 4028-С  від  « 01 » листопада 2022 р.

Про допуск до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітня програма: «Електричні машини і апарати»
Група ЕМ-11мп


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Рецензент Анотація / Повний текст
1.  Бушуєв Костянтин Олександрович Стартер-генератор постійного струму підвищеної потужності автономної транспортної установки

Доц, к.т.н.,
Реуцький М.О.

   
2.  Гринець Олександр Сергійович Модернізація системи збудження гідрогенератора Канівської ГЕС Доц, к.т.н.,
Цивінський С.С.
   
3. Грицаєнко Антон Володимирович Дослідження пульсацій електромагнітного моменту тягових синхронних двигунів з постійними магнітами Доц, к.т.н.,
Гайденко Ю.А.
   
4. Любарець Андрій Павлович Міждисциплінарний аналіз генетичної еволюції електромеханічних систем типу «Мотор – шпиндель» Проф. д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
   
5. Осмолов Сергій Сергійович Дослідження уніполярної машини для імпульсних силових установок Доц, к.т.н.,
Цивінський С.С.
   
6. Павлюк Володимир Володимирович Потужний синхронний двигун з постійними магнітами для приводу транспортних засобів Проф. д.т.н.
Васьковський Ю.М.
   
7. Рибалко Андрій Андрійович Порівняння експлуатаційних показників двох варіантів виконання обмотки тягового двигуна ТН-81 Доц, к.т.н.,
Шиманська А.А.
   
8. Уфімцев Максим Сергійович Магнітоелектричний двигун постійного струму з порожністим ротором В.о. зав. кафедри
Доц, к.т.н.,
Чумак В.В.
   
9. Чаруковський Владислав Олександрович Дослідження електромагнітного редуктора для автономної вітроустановки Доц, к.т.н.,
Коваленко М.А.
   

Наказ № 4028-С від « 01 » листопада 2022 р.