Наказ № 1016-С  від  « 16 » квітня 2020 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій студентам 6 курсу ОС "магістр", які захищаються У ТРАвні 2020 року
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціалізація «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-81мн


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Анотація / Повний текст
1. Красовський Павло Олексійович Інноваційний синтез тягового-підйомного модуля для високошвідкисного транспорту на електромагнітному підвісі Завідувач кафедри
Професор, д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
 
2. Чернушенко Павло Андрійович Розробка інтелектуального тягового мехатронного модуля для легкого комерційного транспорту Доцент, к.т.н.
Гайденко Ю.А
 

Наказ № 1016-С від « 16 » квітня 2019 р.