Наказ № 3655-С  від  « 02 » листопада 2021 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітня програма (Спеціалізація): «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-01мп


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Рецензент Анотація / Повний текст
1. Базаров Олег Олександрович Синхронний двигун з постійними магнітами потужністю 75 кВт для електроприводу повітряного компресора

Ст. викладач
Монахов Є.А.

   
2. Басюк Роман Васильович Дослідження та покращення експлуатаційних характеристик виконавчого магнітоелектричного двигуна постійного струму Ст. викладач
Дубчак Є.М.
   
3. Демків Степан Ігорович Кроковий двигун з активним ротором з підвищеною швидкодією Ст. викладач
Котлярова В.В.
   
4. Дубина Олексій Русланович Дослідження та покращення експлуатаційних характеристик турбогенератора Доцент, к.т.н.
Цивінський С.С.
   
5. Ігнатьєв Владислав Олександрович Диагностика асинхронних двигунів швидкоплинними напругами Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
   
6. Котусенко Володимир Андрійович  Надійність демпферної обмотки синхронного генератора при появі ексцентриситета ротора Доцент, к.т.н.
Гераскін O.A.
   
7. Місан Назар Андрійович Просторово - адаптивна модульна електромеханічна система для автоматизованого технологічного комплексу Професор, д.т.н.
Шинкаренко В.Ф.
   
8. Начовний Дем'ян Вікторович Реверсивний двигун постійного струму з послідовним збудженням потужністю 400 Ватт Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
   
9. Новіцький Ярослав Володимирович Тяговий електродвигун постійного струму для вантажного електровоза Доцент, к.т.н.
Шиманська A.A.
   
10. Павленко Олександр Олегович Безколекторний двигун постійного струму в якості електроприводу системи конвеєрного транспорту Ст. викладач
Монахов Є.А.
   
11. Перепелиця Олександр Сергійович Мікрогідро-електромеханічний комплекс. Комплексна робота. Частина 1. Моделювання системи Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
   
12. Тітов Єгор Олександрович Мікрогідро-електромеханічний комплекс. Комплексна робота. Частина 2. Експериментальне дослідження Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
   

Наказ № 3655-С від « 02 » листопада 2021 р.