Публікації

Перелік публікацій (статей)

Перелік виданих підручників

Перелік монографій

Перелік публікацій (статей)

2022 рік

 1. Ostroverkhov, M., Chumack, V., Kovalenko, M., & Kovalenko, I. (2022). Development of the control system for taking off the maximum power of an autonomous wind plant with a synchronous magnetoelectric generator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(118), 67–78. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263432 (Scopus)
 2. Гайденко Ю.А., Перетятко Ю.В. Зяблов Д.Д. Визначення параметрів трансформатора в математичній моделі індукційної канальної печі для виробництва мідної катанки // Міжнародний науково-технічний журнал молодих вчених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2022. – С.312-319.
 3. Подольцев О.Д., Кучерява І.М.. Захищені ізоляцією проводи для повітряних ліній електропередачі на середню напругу: переваги, комп'ютерні розрахунки. Технічна електродинаміка, 2022, N 5, с. 14-17. https://doi.org/10.15407/techned2022.05.014 (Scopus)
 4. Шинкаренко В. Ф., Котлярова В. В., Монахов Є. А., Красовський П. О. Структурні мутації в адаптивній еволюції електромеханічних перетворювачів енергії // Технічні науки та технології, 2022. – №2(28). – С. 111-126. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-2(28)-111-126 http://tst.stu.cn.ua/article/view/264765 (UlrichsWeb)
 5. Щерба А.А., Подольцев О.Д., Кучерява І.М. Зниження рівня магнітного поля підземної кабельної лінії. ж. Технічна електродинаміка, 2022, № 1,с.17-24. https://doi.org/10.15407/techned2022.01.017 (Scopus)

2021 рік

  1. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Вплив режимних і експлуатаційних факторів на демпферну систему ротора явнополюсної синхронної машини // Технічна електродинаміка №2, 2021, с. 47-56 (Scopus).
  2. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А., Татарінов К.М. Дослідження фізичних процесів ушкодження демпферної системи ротора синхронних машин/ Ю.М. Васьковський, О.А. Гераскін, К.М. Татарінов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2021. – № 2 (6). – С. 19-24.
  3. Васьковський Ю.М., Пода М.В. Моделювання процесів енергоперетворення в системі рекуперації енергії коливань шасі транспортних засобів // Технічна електродинаміка №4, 2021, с. 35-43 (Scopus).
  4. Васьковський Ю.М., Райчев П.О. Еволюція електромагнітних рейкових прискорювачів // Технічна електродинаміка №1, 2021, с. 23-31 (Scopus).
  5. Гайденко Ю.А., Чумак Є.С. Перспективи застосування масиву Хальбаха в електричних машинах // Гідроенергетика України. – 2021. – №1-2. – С. 30-33.
  6. Галіновський О.,Є. Дубчак, О. Ленська, Безпосередні перетворювачі частоти на обертових частинах безщіточних асинхронізованих машин // Винахідник і раціоналізатор №1, 2021. С.32-37
  7. Гераскін О.А. С.С. Цивінський, Є.М. Дубчак, Д.С. Нестеренко. Моделювання нагріву і термомеханічних напружень в асинхронному двигуні потужністю 2500 кВт при появі статичного ексцентриситета // Гідроенергетика України. – 2021. – № 1,2.
  8. Павлов В.Б., Подольцев О.Д., Павленко В.С. Експериментальні дослідження макетного зразка бездротового зарядного пристрою електромобіля. Техн. електродинаміка. № 5, 2021 , с.21-26, https://doi.org/10.15407/techned2021.05.021 (Scopus)
  9. Подольцев О.Д., Павлов В.Б., Западинчук О.П. Аналіз ефективності передачі електричної енергії в системі бездротової зарядки акумуляторної батареї електромобіля. Техн. електродинаміка № 4, 2021. с. 63-69, https://doi.org/10.15407/techned2021.04.063 (Scopus)
  10. Статорна ізоляція в турбогенераторах / О.Р. Дубина, О.А. Гераскін, В.А. Святненко, С.С. Цивінський // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2021.
  11. Чумак В.В., Тимощук О.Л., Монахов Є.А., Вишневський О.В., Стулішенко А.С. Частотні характеристики електричних машин зі всипними обмотками при тепловологому старінні // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. – № 1. – С. 59-66. – DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2021.242164.
  12. Чумак В.В., С.С. Цивінський, А.С. Стулішенко, В.О. Ігнатьєв. Діагностика ізоляції електричних машин з використанням комутаційних процесів / / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 3 – С. 70–77.
  13. Chumack, Vadim and Bazenov, Volodymyr and Tymoshchuk, Oksana and Kovalenko, Mykhailo and Tsyvinskyi, Serhii and Kovalenko, Iryna and Tkachuk, Ihor. Voltage stabilization of a controlled autonomous magnetoelectric generator with a magnetic shunt and permanent magnet excitation (December 21, 2021). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(5 (114), 56–62. (ISSN 1729-3774) (Scopus)
  14. Kotusenko V.A., SYSTEMS OF TECHNICAL CONDITION MONITORING AND SYNCHRONOUS GENERATORS DAMPHER WINDING DAMAGE DIAGNOSIS / V.A. Kotusenko, O.А. Geraskin, S.S. Tsyvinskyi, E.M. Dubchak // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2021. – № 1. – С. 239-244.
  15. Kriachok O., Reutskyi M., Sushko D. To the question of the calculating of the special devices characteristics with a magnetic system based on the permanent magnets. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2021, no. 2 (8), pp. 77-82
  16. Radionov A.V., Podoltsev A.D., Radionova A.A. Magnetic field in core of a magnetic fluid seal taking magnetic structural elements into account. Journal of. Physics: Conference Series. 1741 (2021) 012037. doi:10.1088/1742-6596/1741/1/012037.
  17. Reytskiy M., M. Kovalenko, O.Timoshchuk , Selection and calculation of stepper motors for cnc. Energy: economics, technology, ecology, The Scientific Journal, № 2 (64) – 2021, pp. 102-108.
  18. Systems of technical condition monitoring and synchronous generators dampher winding damage diagnosis / V.A. Kotusenko, O.А. Geraskin, E.M. Dubchak, S.S. Tsyvinskyi // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2021.

2020 рік

  1. В.М.Головко, М.А.Коваленко, І.Я.Коваленко, І.М.Галасун. Математичне моделювання автономної вітроустановки з синхронним генератором магнітоелектричного типу // Відновлювальна енергетика. - 2020. - 4 (63). - с. 50-58.
  2. Васьковський Ю.М. Вплив ексцентриситету ротора на демпферну обмотку капсульного гідрогенератора потужністю 23 МВА/ Ю.М. Васьковський, О.А. Гераскін // Гідроенергетика України. – 2020. – № 1-2. – C. 59-64.
  3. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А Моделювання термомеханічних напружень в демпферній обмотці капсульного гідрогенератора при появі ексцентриситету ротора, Гідроенергетика України, №3-4, 2020
  4. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Вплив ексцентриситету ротора на демпферну обмотку капсульного гідрогенератора потужністю 23 МВА // Гідроенергетика України, №1-2, 2020, с.59-64/
  5. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Нагрів ротора турбогенератора за наявності дефектів обмотки ротора і форсуванні струму збудження // Електротехніка і електромеханіка. – 2020. – № 1 (WoS).
  6. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А., Татаринов К.М. Моделювання термомеханічних напружень в демпферній обмотці капсульного гідрогенератора при появі ексцентриситету ротора // Гідроенергетика України, №3-4, 2020, с. 64-67.
  7. Васьковський Ю.М., О.А. Гераскін. Нагрів ротора турбогенератора за наявності дефектів обмотки ротора і форсуванні струму збудження // Електротехніка і електромеханіка, 2020, № 1, с. 10-15.
  8. Васьковський Ю.М., Пода М.В. Оцінка енергетичної ефективності систем рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів, Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2020. – № 3(1357). – С. 52-55.
  9. Васьковський Ю.М., Пода М.В. Оцінка енергетичної ефективності систем рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2020. – № 3(1357). – С. 52-55.
  10. Васьковський Ю.М., Райчев П.О. Еволюція електромагнітних рейкових прискорювачів, Технічна електродинаміка №6, 2020
  11. Гайденко Ю.А., Пелипенко К.О. Оцінка ефективності роботи синхронного реактивного двигуна при несиметричному живленні // Гідроенергетика України. – 2020. – №3-4. – С. 62-70.
  12. Головко В., Дубчак Є. Заморока О. (2020). Збільшення потужності вітрогенератора зі зменьшенням повітряного проміжку між статором і ротором. Відновлювана Енергетика , №1 (60) 2020, с. 36-41
  13. О. С. Перпелиця, Є. О. Тітов, М. А. Коваленко, В. А. Святненко Порівняння моделей малопотужного двигуна постійного струму з феррит барієвими магнітами та неодимовими магнітами / Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". - 2020. - c.239-242
  14. Подольцев О.Д., Бондар Р.П. Моделювання пов’язаних електромеханічних та теплових процесів в лінійному магнітоелектричному двигуні на основі теорії мультифізичних кіл. Технічна електродинаміка, 2020, № 2, с.50-55. https://doi.org/10.15407/techned2020.02.050 (Scopus)
  15. Чумак В.В., Коваленко М.А., Цивінський С.С., Ткачук І.В., Пономарьов О.І., Mathemathical modeling of a Synchronous generator with combined excitation Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. №1/5(103). C. 30–36.
  16. Шинкаренко В. Ф., В. В. Котлярова, П. О. Красовський, Н. А. Місан. Принципи структуроутворення просторово адаптивних електромеханічних систем зі змінною структурою і геометрією активної зони // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 62-70.
  17. Шинкаренко В.Ф., Лихогуб А.П. Генетичний синтез електромеханічних систем багатокоординатного руху на основі уніфікованих модулів. Збірка тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси «ІІРТК-2020», 19 – 20 травня, НАУ (м. Київ). – С. 200 – 204.
  18. Щерба А.А., Подольцев О.Д., Кучерява І.М. Дослідження магнітного поля силових кабелів, прокладених у поліетиленових трубах з магнітними властивостями. ж. Технічна електродинаміка, 2020, № 3, с.15-21. https://doi.org/10.15407/techned2020.03.015 (Scopus)
  19. Chumak V.V., Kovalenko M.A., Tsivinskiy S.S., Tkachuk I.V., Ponomarev O.I. Mathemathical modeling of a Synchronous generator with combined excitation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. №1/5(103). C. 30–36.
  20. Geraskin O.А., S.S. Tsyvinskyi, E.M. Dubchak, D.S. Nesterenko Evaluation of axial deformations and thermomechanical stresses in the rods of the hydrogenerator’s rotor with the appearance of an eccentricity as a result of 2-d field calculations // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2020. – № 1.
  21. M. Ostroverkhov, Y. Monakhov and V. Chumack, "Study of Robust Speed Control of Hybrid Excited Synchronous Machine with Field Weakening," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-
  22. Mykola Reytskiy, Mykhailo Kovalenko, Mykhailo Kujba Selection and calculation of stepper motors for cnc / Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". - 2020. - c. 227-233.
  23. Shynkarenko V., Kotliarova V. Synthesis of energy-efficient control methods of the electromechanical disintegrator operating modes // International Scientific Journal “Machines. Technologies. Materials”, Year IV, Issue 7 / 2020, pp. 288-291.
  24. Shynkarenko V., Kotliarova V. Synthesis of energy-efficient control methods of the electromechanical disintegrator operating modes // Proceedings of the XVII International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials 2020”, Summer Session, 09-12.09.2020, Varna, Bulgaria, Year IV, Issue 2 (17), Sofia, Bulgaria 2020, Volume II, pp. 105-108.
  25. Shynkarenko V., Kotliarova V. Synthesis of energy-efficient control methods of the electromechanical disintegrator operating modes // International Scientific Journal “Machines. Technologies. Materials”, Year IV, Issue 7 / 2020, pp. 288-291.
  26. V. Shynkarenko, A. Makki, V. Kotliarova, A. Shymanska, P. Krasovskyi, “Genetic Organization and Evolution of Electromechanical Objects with Adaptive Geometry of Active Zone,” Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J. 5(5), 512-525, 2020, doi:10.25046/aj050564. https://astesj.com/v05/i05/p64/
  27. V. Shynkarenko, A. Makki, V.Kotliarova, A. Shymanska, P. Krasovskyi, “Genetic Organization and Evolution of Electromechanical Objects with Adaptive Geometry of Active Zone,” Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J. 5(5), 512-525, 2020.
  28. V. V. Chumaсk, V. V. Kotliarova, Y. S. Ihnatiuk EVALUATION OF QUALITY OF INTERLAYER INSULATION OF LAMINATED MAGNETIC CORES BY HIGH-FREQUENCY EFFECTS // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 247-249.

2019 рік

  1. Бурлаков А. С., М. А. Коваленко. ЕЛЕКТРОДВИГУН МОТОР-КОЛЕСО ДЛЯ ПРИВОДУ ЛЕГКОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 337-339.
  2. Васьковский Ю. М., Гераскін О.А. Дослідження напружено-деформованого стану ротора турбогенератора при ушкодженні сталі // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 4(1329). – c. 50-55.;
  3. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А., Удосконалення демпферних систем явнополюсних синхронних машин з урахуванням особливості їх функціонування в несинхронних режимах роботи. Матеріали Міжнародного симпозіуму "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки" (SIEMA’ 2019), Харків.
  4. Гайденко Ю. А., Чернушенко П. І. Вплив параметрів транспортного засобу на питому витрату енергоносіїв // Міжнародний науково-технічний журнал молодих вчених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 267-269.
  5. Гайденко Ю. А., Чернушенко П. І. Математична модель визначення ефективності роботи транспортних засобів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих вчених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2019. – С.259-261.
  6. Гайденко Ю. А., Чернушенко П. І. Порівняльний аналіз ефективності роботи авто-, електро- та гібридних транспортних засобів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих вчених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2019. – С.262-266.
  7. Гайденко Ю. А., Чернушенко П. І. Цикли роботи та оцінка ефективності сучасних авто- та електромобілів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих вчених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2019. – С.255-258.
  8. Гайденко Ю.А., Скуратовський І.П. Тепловий стан асинхронного двигуна серії АТД2 при наявності ушкоджень обмотки ротора // Гідроенергетика України. – 2019. – №3-4. – С. 74-77.
  9. Галіновський О.М., Бобер В.А., Баран С.Л. Діаграми струмів і напруг короткозамкненої синхронної машини // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. - 2019, - Вип. 102
  10. Кедич В. С., Ю. М. Васьковський. Конструктивні особливості надпровідникових турбогенераторів // Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 252-254.
  11. Коваленко М. А., Є. О. Тітов, О. С. Перепелиця. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛКТРОДВИГУНА // Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 352-356.
  12. Коваленко М.А., Самойленко О.О. Development of a device for small power direct current motors testing with electromagnetic excitation, Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. – № 3 – с 87-93
  13. Коваленко М.А., Чумак В.В., Ткачук І.В. Mathematical simulation of a linear induction motor for color matals separation, Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. – № 2–с.99-109
  14. Котлярова В.В., Красовський П.О., Поправка Н.В. Рівні структурної організації тягових електричних машин модульного типу // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів Cучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2019. – С. 35-39.
  15. Котлярова В.В., Поправка Н.В., Красовський П.О. Макрогенетична програма класу тягових двигунів модульного виконання // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Cучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2019. – С. http://jour.fea.kpi.ua/article/view/164808/0
  16. Красовський П.О., Місан Н.А., Шинкаренко В.Ф. Макрогенетична програма і структурна еволюція електричних машин з поворотним статором // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2019. – С. 245 – 248. http://jour.fea.kpi.ua/article/view/198461
  17. Лихогуб В. О., М. О. Реуцький. ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ХВИЛЬОВИЙ ПРИВІД НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 278-282.
  18. Могелюк С. О., М. О. Реуцький, Є. М. Дубчак. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МОМЕНТНОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 274-277.
  19. Павленко О. О., Є. А. Монахов. ВИСОКОМОМЕНТНІ ДВИГУНИ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 357-359.
  20. Перпелиця О. С., Є. О. Тітов, М. А. Коваленко. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 343-351.
  21. Реуцький М. О., С. С. Цивінський, М. В. Шумський. СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 283-285.
  22. Самойленко О. О., М. А. Коваленко. РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОПОТУЖНИХ ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 340-342.
  23. Сперкач В. Ю., Є. А. Монахов, В. А. Святненко. ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 360-362.
  24. Ткачук І. В., М. А. Коваленко, В. В. Чумак. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНОГО ДВИГУНА ДЛЯ СЕПАРАТОРА ЛОМУ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 331-336.
  25. Чумак В.В., Монахов Є.А., Стулішенко А.С. Порівняння синхронних машин гібридного збудження з машинами магнітоелектричного та електромагнітного збудження // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Розділ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – 2019. – Вип. 9, том 1. – 9 p. DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-43. http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/229 102.
  26. Чумак В.В., Монахов Є. А., Вишневський О.А., Стулішенко А.С. Частотні характеристики електричних машин зі всипними обмотками при тепловологому старінні // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Том 9, №1, 2019.
  27. Шинкаренко В.Ф. Особливе конструкторське бюро лінійних електродвигунів. – Енциклопедія сучасної України, том 17, 2019 URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55538
  28. Шинкаренко В.Ф., Монахов Є.А., Чумак В.В., Фетісов В.С. Синтез структури тороїдального генератора з гібридною системою збудження // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, випуск № 2, 2019. – С. 34 – 40.
  29. Anna Shymanska, Olexandr Shkardun. DEVELOPMENT OF THE GENETIC CERTIFICATE OF THE FUNCTIONAL CLASS OF ELECTRIC MOTORS ON THE BASIS OF "GENETIC MEMORY" OF REAL ELECTROMECHANICAL OBJECT // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 303-306.
  30. Anna Shymanska, Olexandr Shkardun. GENETIC DATA BLOCK OF THE INFORMATION CERTIFICATE OF THE FUNCTIONAL CLASS OF ROTATING AND PROGRESSIVE MOTION ASYNCHRONOUS MOTORS // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 307-309.
  31. Geraskin O.А. ATD-2500 induction motor heating in case the rotor rods damage / O.А. Geraskin, А.О. Voblikova, V.S. Fetisov, O.O. Bazarov, O.A. Moroko // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2019. – № 1. – С. 300-302.
  32. Geraskin O.А. Bazarov O.O., Moroko O.A. Construction algorithm and analysis of diagnostic coefficients tables for vibrational diagnostics of the ATD-5000 induction motor rotor // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2019. – № 1. – С. 296-299.
  33. Geraskin O.А. O.O. Bazarov, O.A. Moroko Vibrational diagnostics of the induction motor rotor ATD-5000 dynamic eccentricity on the basis of a vibroperturbing forces analysis // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2019. – № 1. – С. 289-291.
  34. Geraskin O.А., Bazarov O.O., Moroko O.A. Vibrational diagnosis of induction motor ATD-5000 rotor injury on the basis of diagnostic features analysis // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2019. – № 1. – С. 292-295.
  35. S. S. Tsyvinskyy, M. V. Shumskyi. STARTER GENERATOR SYSTEM FOR CARS // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 286-288.
  36. V. Shynkarenko, A. Makki, A. Shymanska and V. Kotliarova, "Genetic Synthesis of Electromechanical Objects of the Modular Type," 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 166-169. doi: 10.1109/MEES.2019.8896596
  37. V. Shynkarenko, A. Makki, V. Kotliarova and A. Shymanska, "Modular Principle in the Structural organization and Evolution of Electromechanical Objects," 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 162-165. doi: 10.11.09 /MEES.2019.8896446 (Scopus)
  38. V. V. Chumack, V. V. Kotliarova, A. S. Stulishenko. HIGH-FREQUENCY DIAGNOSTICS OF INSULATION OF WINDINGS OF LOW-VOLTAGE INDUCTION MOTORS // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 323-327.
  39. V. V. Chumack, V. V. Kotliarova, E. S. Ihnatiuk. EVALUATION OF THE DEFECT LEVEL OF ELECTRICAL MACHINES BY HIGH-FREQUENCY METHODS // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 310-317.
  40. V. V. Chumack, V. V. Kotliarova, Y. S. Ihnatiuk. COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE AC MACHINE STATOR BY ELECTROMAGNETIC AND VIBROACOUSTIC METHODS // [Електронний ресурс]: Статті та тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 318-322.
  41. Vaskovsky Y.N., P.O. Raichev Improvement of the Energy Efficiency of the Railgun, 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, рр. Prосееd, 261-264
  42. Zagirnyak M., Prus V., Shynkarenko, V. The assessment of the processes of aging of the electric machines with structural unit defects using the genetic approach // Przegląd elektrotechniczny, R. 95 NR 1/2019. –Р.Р. 145 – 148. (Scopus)

2018 рік

  1. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Дослідження температурного поля і термомеханічних напружень в роторі асинхронного двигуна при ушкодженні короткозамкненої обмотки ротора // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 5(1281). – С. 33-37
  2. Васьковський Ю.М., Пода М.В., Кошикар І.В. Електрогенератор в системі рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів // Електротехніка і електромеханіка”, №5, 2018 с.24 – 28 (WoS)
  3. Васьковський ЮМ., Гайденко Ю.А. Дослідження електромагнітних процесів в синхронних машинах з постійними магнітами на основі коло-польових математичних моделей // Технічна електродинаміка №2, 2018, с. 47 – 54
  4. Галіновський О.М. Характеристики генераторів вітроенергетичних установок малої потужності на базі асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором / Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин та апаратів. Теорія і практика, №32(1308) 2018. – с. 45-50
  5. Коваленко М.А., М. Манжура. Вдосконалення теплообмінника індукційних електонагрівачів // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки, 8-9 червня 2018 р.", Київ, С. 18-21
  6. Коваленко М.А., Низкогуз П.В., Духно Р.П. Частотний метод технічного контролю яксоті шихтованого магнітного осредя // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції ["Новината за напреднали наука - 2018"], (Республіка Болгарія, м. Софія, 15-22 травня 2018 р), С. 40-45
  7. Коваленко М.А., Якимів І.М. Дослідження впливу електричного активного та індуктивного опору стрижнів на роботу демпферної системи гідрогенератора-двигуна // Материалы международной научно-технической конференции, Чехия, 2018 (22-24 июня), С. 45-48
  8. Коваленко М.А., Якимів І.М. Дослідження впливу на роботу демпферної системи гідрогенератора-двигуна кількості стрижнів на полюсі ротора та способу їх розташування // Материалы международной научно-технической конференции "Актуальные научные достижения", Чехия, 2018. С. 55-57
  9. Коваленко М.А., О.В. Труханов Експериментальний стенд для випробування малопотужних вентильних двигунів // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки, 8-9 червня 2018 р.". – Київ, 2018. C. 55-60.
  10. Розен В.П., Великий С.С., Реуцький М.О., "Формування енергоефективних режимів роботи водовідливних установок на гірничовидобувному підприємстві", ж. "Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського", Серія Технічні науки, Том 29 (68), № 1 2018, Частина 2, с.101-107
  11. Супруновська Н.І., Бєлкін С.В., Реуцький М.О., Щерба А.А., Оцінка ефективності використання акумуляторної батареї та суперконденсатора в системі живлення електромобіля, Праці Інституту електродинаміки НАН України, Збірник наукових праць, випуск 50, с.115 -122, Київ – 2018.
  12. Тимощук О.Л., Вишневський О.В., Стулішенко А.С., Ігнатюк Є.С. Аналіз високочастотних процесів в асинхронних двигунах з всипними обмотками на основі ланцюгових схем заміщення // Енергетика: економіка, технології, екологія. —2018 — No 4 — С. 92-97.
  13. Чумак В.В., Вишневський О.В., Стулішенко А.С., Ігнатюк Є.С. Удосконалена високочастотна модель асинхронного двигуна // Енергетика: економіка, технології, екологія. —2018 — No 3 — С. 148-153.
  14. M. Zagirnyak, V. Prus, V. Shynkarenko. The substantiation of the principles of taking into account the processes of electric machines aging. Materialy XXVIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE “Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach”. – Raclawice, Poland, 2018. – P. 363-365 ISBN 83-88131-99-0
  15. Ostroverkhov M., Reutskyi M., Trinchuk D., Study of the induction motor tltktric drive efficiency in transients during their. Технологический аудит и резервы производства, №5 /1 (43), 2018, м.Харків, с.23-27
  16. Radionov A., Podoltsev A., Peczkis G. The Specific Features of High-velocity Magnetic Fluid Sealing Complexes. Open Eng. 2018, 8, pp. 539 – 544.

2017 рік

  1. Ваcьковський Ю.М., Мельник А.М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили в турбогенераторі з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора // Технічна електродинаміка, №1, 2017, с.52-57.
  2. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Беленок Н.В. Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». 2017, № 11(1183), с. 30-35.
  3. Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Температурне поле синхронної машини при короткому замиканні витків обмотки збудження // Гідроенегретика України, 2017, №1-2, с.56-59.
  4. Васьковський Ю.М., Титко О.І, Макейкін І.С., Кравчук В.А. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу величини пускового електромагнітного моменту // Технічна електродинаміка, №2, 2017, с. 58-64.
  5. Котлярова В.В., Мишко В.М., Кньовець В.В., Реуцький М.О. Стенд для дослідження електромеханічного дезінтегратора з магнітоелектричним збудженням. Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 245 – 247. http://jour.fea.kpi.ua/article/view/130937
  6. Котлярова В.В., Мишко В.М., Кньовець В.В., Шинкаренко В.Ф. Генетичний синтез електромеханічного дезінтегратра з магнітоелектричним збудженням. Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 240 – 244. http://jour.fea.kpi.ua/article/view/130935/126665
  7. Котлярова В.В., Якимів І.М., Самойленко А.В., Шинкаренко В.Ф. Про природу виникнення структурних паралелізмів в еволюції електромеханічних об’єктів. Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017, с. 247 –251.
  8. Реуцький М.О., Островерхов М.Я., Трінчук Д.Я., Дослідження ефективності перетворення енергії в приводі електроскутера в залежності від системи живлення та навантаження. Енергетика:економіка, технології, екологія, Науковий журнал, Київ, НТУУ, КПІ ім.Ігоря Сікорського, №3(49) – 2017, С.26-31.
  9. Чумак В. В., Вишневський О. А., Стулішенко А. С., Манжура Т. М. Методи та засоби виявлення дефектів міжвиткової ізоляції елктричних машин з багатовитковими котушками // Гідроенергетика України, 3-4, 2017, с. 78-80.
  10. Чумак В. В., Тимощук О. Л., Курін І. М. Оптимальне проектування однофазного конденсаторного асинхронного двигуна із використанням модифікованого методу множників Лагранжа // Гідроенергетика України, 3-4, 2017, с. 29-32.
  11. Шинкаренко В.Ф. Генетичне передбачення в стратегії інноваційного розвитку технічних галузей і технологій. – Матеріали міжнар. наук.‐практ. конф. «Прикладні науково-технічні дослідження», 5 ‐ 7 квітня 2017р. - Івано‐Франківськ, 2017. – С. 79.
  12. Шинкаренко В.Ф. Технологія генетичного передбачення в технічних системах: від генетичного коду до інноваційних проектів. Зб. тез Х Міжнар. наук.-практ. конфер. «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси «ІІРТК-2017», 16 – 17 травня, 2017 р. – К.: НАУ. - С. 142 – 144.
  13. Шинкаренко В.Ф., Котлярова, А.А. Шиманська. Синтез магнітних систем з розподіленими обмотками-близнюками на основі їх генетичних програм // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, випуск №1, 2017. – С. 38 – 47.
  14. Anna Shymanska, Kateryna Pavlovska Principles of hybrid electromechanical structure classes genetic systematics // MEES'17 International conference on Modern electrical and energy systems; Url - http://mees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Program_MEES2017-4.pdf; DOI - https://dx.doi.org/http://mees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Program_MEES2017-4.pdf
  15. Tretiakova L., A.Podoltsev, N.Ostapenko. Numerical Simulation and Experimental Study of Electrostatic Field near Man with Protective Polymeric Clothing. Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering, 2017, Vol. 5(1), pp.20-26.
  16. Shynkarenko V. Twin-objects and Double-objects in the Structural Evolution of Electromechanical Energy Converters / V. Shynkarenko, V. Kotliarova. 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – p. 116 – 119.
  17. Shynkarenko V., Kotliarova V. Twin-objects and Double-objects in the Structural Evolution of Electromechanical Energy Converters // 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – Р. 116 – 119.

 

Перелік виданих підручників

 1. Кузнєцов Ю.М., Попов Г.Т., Шинкаренко В.Ф. Головні напрямки наукових досліджень в умовах «Індустрія 4.0». В монографії «ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВИКЛИКАХ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ»– К.: АНВОУ, 2019. - 647–667 с.
 2. Моделювання електромеханічних систем [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізації "Електричні машини і апарати" / В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська, В.В. Котлярова. - Електронні текстові данні. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 258 с.
 3. Проектування електромеханічних перетворювачів енергії. Трансформатори. Ос-нови автоматизованого проектування електричних машин - 1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електричні машини і апарати» / О. М. Давидов, С. С. Цивінський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 171 с. українською мовою; Url - http://em.fea.kpi.ua/; Гриф університету № 4; дата 21.12.2017
 4. Master's dissertation: requirments for implementation, composition, typography and defense [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Електричні машини і апарати» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.А.Шиманська, С.С.Цивінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 - 81 с.; Url: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=165258; Ухвалено методичною радою; Протокол № 8; Дата 25.04.2019
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електричні машини і апарати» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. С. Цивінський, А. А. Шиманська – Електронні текстові данні. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 64 с.; Url: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=165257; Ухвалено методичною радою; Протокол № 4; Дата 20.12.2018
 6. Трифазний силовий масляний трансформатор загального призначення: курсовий проект [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», за освітньою програмою «Електричні машини і апарати» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Чумак, С.С. Цивінський, В.В. Котлярова. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,61 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 - 35 с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 4; Дата 20.12.2018
 7. Надійність електричних машин: Вібрації та шуми електричних машин: комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ., які навчаються за освітньою програмою “Електричні машини і апарати” / КПІ ім. І. Сікорського; уклад.: О.А. Гераскін. – Електронні текстові дані (1 файл: 10 Мбайт). – Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 108 с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 6; Дата 21.02.2019
 8. Електричні машини: Лабораторні роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю.А. Гайденко, С.С. Цивінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 - 69 с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 29.03.2018.
 9. Васьковський Ю.М., Гайденко Ю.А, Коваленко М.А. Математичне моделювання електричних машин з постійними магнітами (навчальний посібник з грифом НТУУ КПІ для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка») // Наш формат, Київ, 2017, 194 с.
 10. Електричні машини: Робочий зошит до виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. Для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю.А. Гайденко, С.С. Цивінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 16,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 – 75 с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 29.03.2018
 11. Основи наукових досліджень: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електричні машини і апарати» / В. Ф. Шинкаренко, А. А. Шиманська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 17863 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 184 с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 8; Дата 19.04.2018
 12. Synthesis and deciphering of the structure-creating genetic programs on the basis of the «genetic memory» effect of electromechanical object / V.F. Shynkarenko, A.A. Shymanska, Y.V. Gaydayenko. – Kyiv: NTUU «Igor Sikorsky KPI», 2017. – 34 р.
 13. Надійність електричних машин [Електронний ресурс]: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надійність електричних машин» для галузі знань «Електрична інженерія» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціалізації «Електричні машини і апарати» / Уклад.: М. О. Реуцький, М. Г. Анпілогов, А. А. Шиманська, С. С.Цивінський. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 56 с.;
 14. Словник із структурної і генетичної електромеханіки / В. Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська. Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 4 від 12.05.15). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 112 с.
 15. Reliability of Electric Machines: Vibrations and Noises of Electric Machines: computer workshop [Electronic resource]: educational tutorial for students studying under the educational program "Electric Machines and Apparatus" / KPI named after Igor Sikorsky; Author: Oleksandr GERASKIN. - Electronic text data (1 file: 4 MB). - Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky, 2020. - 86 p.
 16. Бібліографічний опис: Літопис кафедри електромеханіки КПІ імені Ігоря Сікорського у подіях, фактах, іменах і фотодокументах (1920 - 2020). - Київ: Середняк Т.К., 2020. - 92

Перелік монографій

2022 рік

 1. Безконтактні магнітоелектричні машини із постійними магнітами: монографія / Чумак В.В., Островерхов М.Я., Тимощук О.Л., Коваленко М.А., Цивінський С.С., Коваленко І.Я. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид во «Політехніка», 2022. – 210 с. — Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 27.06.2022 р.).

2021 рік

 1. Бондар Р.П., Голенков Г.М., Подольцев О.Д. Лінійні магнітоелектричні двигуни вібраційної дії для приводу будівельних машин та механізмів. Київ.: Інститут електродинаміки, 2021. – 274 с.

2020 рік

 1. V. Shynkarenko, A. Makki, V. Kotliarova, A. Shymanska, P. Krasovskyi, “Genetic Organization and Evolution of Electromechanical Objects with Adaptive Geometry of Active Zone,” Special Issue on Multidisciplinary Innovation in Engineering Science & Technology: Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J. 5(5), 512-525, 2020. https://dx.doi.org/10.25046/aj050564 (закордонна колективна монографія, видана мовою ОЕСР (Scopus))
 2. Літопис кафедри електромеханіки КПІ імені Ігоря Сікорського у подіях, фактах, іменах і фотодокументах (1920 – 2020) / КПІ ім. Ігоря Сікорського; Котлярова В. В., Монахов Є. А., Реуцький М. О., Чумак В. В., Шиманська А. А., Шинкаренко В. Ф.; за заг. ред. проф. В. Ф. Шинкаренка. – Київ: Середняк Т. К., 2020. – 92 с. Рекомендовано до друку Радою ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 31.08.2020 р.) ISBN 978-617-7953-25-7 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38848 (колективна монографія, опублікована в Україні)
 3. Докшина С.Ю., Розен В.П., Реуцький М.О., Сталий розвиток –ХХІ століття, Дискусії 2020: Монографія/нац.., ун-т Києво-Могилянська академія /За ред.. проф.. Хлобистова Є.В., - К.: 2020 – 476с.

2019 рік

 1. Кузнєцов Ю.М., Попов Г.Т., Шинкаренко В.Ф. Головні напрямки наукових досліджень в умовах «Індустрія 4.0». В монографії «ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВИКЛИКАХ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ» (Монографія). – К.: АНВОУ, 2019. -  647–667 с. http://anvou.org.ua/Conf_ukr_mova

2018 рік

2017 рік

 

Вгору